Overlijdensbericht Piet Haneveer

20 december 2021

Op vrijdag 17 december 2021 is te Etten-Leur overleden de zeereerwaarde heer dr. P.J.M. (Piet) Haneveer. Hij werd geboren op 19 maart 1923 te Breda. Op 22 mei 1948 werd hij door Mgr. Hopmans tot priester gewijd.

Na zijn priesterwijding vertrok Piet Haneveer naar Rome waar hij eind juni 1950 aan de Theologische faculteit van de Dominicanen zijn doctoraat in de dogmatiek heeft gehaald. Nadat hij terugkeerde in Nederland werd hij kapelaan in de H. Martinusparochie te Rucphen. Bij de start van het nieuwe studiejaar in 1953 van het Groot Seminarie in Hoeven werd Piet Haneveer spirituaal van de priesterstudenten en werd hij aan de opleiding verbonden als docent. In het verlengde van zijn werk ten behoeve van de priesterstudenten verscheen in 1962 zijn boek ‘Beheerders van Gods Geheimen’. Begin augustus 1964 werd hij godsdienstleraar op het Mgr. Frenckencollege in Oosterhout. Eind 1966 volgde een benoeming als kapelaan van de parochie van het Onbevlekt Hart van de Heilige Maagd Maria te Breda. Vanaf augustus 1970 was Piet Haneveer enkele jaren moderator van de pedagogische academies H. Gerardus Majella en Sint Antonius te Dongen. Sinds 1 augustus 1973 was hij rector van de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten te Etten-Leur.

Het bisdom Breda is Piet Haneveer veel dank verschuldigd voor zijn inzet in het bisdom met name voor de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten met wie hij meer dan 48 jaar de verbondenheid met God heeft beleefd.

De uitvaartdienst voor hem wordt in besloten kring gevierd op woensdag 22 december om 14.30 uur in de Kloosterkapel op San Francesco, San Francescolaan 149 te Etten-Leur. Aansluitend wordt hij begraven op het kloosterkerkhof. Wanneer u aanwezig wilt zijn bij de afscheidsplechtigheid graag vooraf aanmelden bij de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Etten.

Wilt u hem in uw gebed gedenken. Het eeuwig Licht moge hem verlichten.

Andere berichten