Overlijdensbericht mgr. Rud Smit

8 december 2021

Op zaterdag 4 december is te Bergen op Zoom overleden de hoogeerwaarde heer mgr. R.H.M. (Rud) Smit. Hij werd geboren op 16 september 1942 te Breda. Op 25 juni 1966 werd hij door mgr. De Vet tot priester gewijd.

Na zijn priesterwijding vervulde Rud Smit taken als secretaris van het bisdom Breda. In 1971 werd hij benoemd tot staflid van het Diocesaan Pastoraal Centrum. In die functie was hij belast met de leiding van het Diocesaan Instituut jeugd en Jongeren. In 1977 werd Rud Smit studentenpastor aan de Theologische Faculteit Tilburg. In augustus 1984 keerde hij terug naar zijn geboortestad Breda en werd hij pastoor van de parochie van de H. Martinus te Princenhage-Breda. In daarop volgende jaren nam hij ook het pastoorschap waar van de parochies H. Moeder Gods te Effen en de parochies van de H. Anna, de OLV Rozenkrans en de OLV van Altijddurende Bijstand te Breda.

In 1988 werd Rud Smit lid van het kathedraal kapittel. Rud Smit werd in 1995 benoemd tot rector van het Pauselijk Nederlands College in Rome en verhuisde naar Rome. Hij mocht vele bisschoppen, priesters, priesterstudenten en anderen ontvangen in Rome en was voor hen een hartelijke gastheer. Bij zijn afscheid in 2003 werd hij benoemd tot ‘Kapelaan van Zijne Heiligheid’. Per 1 juni 2003 werd Rud Smit pastoor van de parochies H. Maagd Maria en H. Paulus te Bergen op Zoom, die onder zijn leiding werden samengevoegd tot de Lievevrouweparochie. De brede historische en culturele kennis van Rud benutte hij om in catechese en verkondiging het geloof van zijn parochianen te verdiepen en te versterken. Op 1 september 2013 ging hij met emeritaat en bleef hij beschikbaar voor priesterlijke assistentie.

Het bisdom Breda is Rud Smit veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet. De uitvaartdienst voor hem wordt in besloten kring gevierd op vrijdag 10 december 2021 om 10.30 uur in de H. Gertrudiskerk, Grote Markt 10 te Bergen op Zoom. De afscheidsplechtigheid is bij te wonen via de livestream van de parochie.

Wilt u hem in uw gebed gedenken. Het eeuwig Licht moge hem verlichten.

 

Mgr. Rud Smit – foto: Lievevrouweparochie

Andere berichten