‘Ora et labora’ (Bid en werk) is het thema van de bisdombedevaart 2019

18 juli 2017

Van zaterdag 12 tot en met zaterdag 19 oktober 2019 vindt de volgende bedevaart van het Bisdom Breda plaats. In een brief aan parochies is in juli het thema bekend gemaakt. Parochies worden uitgenodigd “de bisdombedevaart tot een bisdombrede geloofsactiviteit te maken” schrijft secretaris-generaal Ben Hartmann.

Het thema van deze bisdombedevaart is ‘Ora et labora’ (Bid en werk). Geleid door dit benedictijnse levensmotto doet de bisdombedevaart in Italië en het Duits taalgebied belangrijke plaatsen aan, waar de heilige Benedictus heeft gebeden en gewerkt, en waar zijn volgelingen in een kloosterlijke gemeenschap in zijn geest en volgens zijn regel leven.

Ben Hartmann: “Van die spiritualiteit is het ‘ora et labora’, de opdracht te bidden en te werken, de meest kernachtige samenvatting. Niet alleen is de regel van Benedictus grondslag van een aantal contemplatieve gemeenschappen in ons bisdom. Ook ‘in de wereld’ is er belangstelling voor de bezielde en gebalanceerde wijze van leven waarnaar de regel van Benedictus de weg wijst.”

Bedevaarten zijn een oeroude en beproefde manier om samen te bidden, het geloof te verdiepen en de gemeenschap op te bouwen. De bisschop zegt erover in zijn Pastorale Brief van dit jaar: “Wat thuis nog moeilijk blijkt, en soms gezien wordt als een vroomheid die achter ons ligt, dat gaat onderweg gemakkelijker: ontmoetingen en activiteiten vanuit ieders persoonlijke band met Christus.”

Ben Hartmann: “Samen kunnen we de bisdombedevaart van 2019 maken tot een bisdombrede geloofsactiviteit die mensen bindt aan God en aan elkaar en helpt die binding te beleven in het bidden en werken.”

In het werkjaar 2018-2019 biedt het Sint Franciscuscentrum een programma aan om nader kennis te maken met de persoon van Benedictus en met de benedictijnse spiritualiteit. In de loop van het komend werkjaar informeren volgt nadere informatie over de bedevaart en het voorprogramma.

De brief, die is verstuurd aan pastorale beroepskrachten en parochiebesturen is vroegtijdig verzonden, zodat parochies er bij het opstellen van hun programma in 2018-2019 rekening mee kunnen houden en eventuele andere bedevaarten in een andere tijdsperiode kunnen inplannen.

De praktische reisorganisatie is in handen gelegd van Pelikaan Reizen te Zevenbergen.

Pelgrims onderweg tijdens de bisdombedevaart 2014 naar Polen. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten