Oprichting SchuldHulpMaatje in Breda en Middelburg

7 april 2016

Met de oprichting van SchuldHulpMaatje in Breda en Middelburg, zijn er twee nieuwe afdelingen gekomen van dit initiatief om ondersteuning te bieden aan mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Dit melden de nieuwsbrieven van de vicariaten Breda en Middelburg.

De eerste stap tot de oprichting van een afdeling van Schuldhulpmaatje is de gezamenlijke ondertekening van een intentieverklaring. In Middelburg werd deze getekend op woensdag 24 februari door door de RK. Mariaparochie Walcheren, de Geref. Vrijgemaakte Kerk, de Chr. Geref. Kerk en de Koorkerkgemeenschap.

In Breda werd de intentieverklaring getekend op maandag 29 februari door de Regionale Caritas Breda van de RK. Kerk, de Prot. Gemeenten van Breda (van Ginneken en van Prinsenbeek). Vertegenwoordiging van gemeenteraden en wethouders van beide gemeenten waren bij de ondertekening aanwezig.

Na deze ondertekening is het bedoeling dat de partijen plaatselijk een bestuur gaan vormen die een stichting zal oprichten. Deze stichting gaat vervolgens contacten leggen tussen verschillende kerken, maatschappelijke instanties en overheidsorganisaties. Om SchuldHulpMaatje lokaal uit te rollen, wordt een coördinator aangesteld en worden vrijwilligers geworven.

Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje worden gevormd en toegerust conform de landelijke kwaliteitsrichtlijnen van het initiatief. De ‘maatjes’ worden gekoppeld aan mensen met financiële schulden. Samen gaan zij aan de slag om inzicht en overzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Daarna maken zij samen een plan voor een oplossing.

Het belang en de taak van de schuldhulpmaatjes is dat zij meewerken aan de zelfredzaamheid van de doelgroep. Hulp geldt voor iedereen, ongeacht religie, levensovertuiging of afkomst.

Landelijk telt SchuldHulpMaatje momenteel circa 80 locaties met in totaal 1600 vrijwilligers. Op woensdag 17 februari vierde SchuldHulpMaatje het vijfjarig jubileum in Leiden.

 

Andere berichten