Oprichting Poolse parochie: ‘Parochie van de Heilige Maximiliaan Kolbe’

16 december 2009

Bisschop Van den Hende heeft met ingang van 1 november 2009 een Poolse parochie opgericht voor het bisdom van Breda. De parochie is vernoemd naar de heilige Maximiliaan Kolbe en heet voluit ‘Parochie van de Heilige Maximiliaan Kolbe’.

De Poolse parochie is een zogeheten ‘personele parochie’. Tot de parochie behoren katholieken die de Poolse taal spreken en hun verwanten die zich gevestigd hebben in het bisdom van Breda. Met medeweten van bisschop Hurkmans van ’s-Hertogenbosch zal er ook zorg zijn voor Poolse katholieken in en rond Tilburg.

Pastoor van de parochie is pater S³awomir Klim (1967). Pater Klim is pater van Societas Christi pro emigrantibus, een congregatie voor de zielzorg onder Poolse migranten. Pater Klim werd priester gewijd op 25 mei 1993 en werkte van 1993 tot 1995 in Polen. Daarna werkte hij in Spanje (1995-1997) en in Duitsland (1997-2009).

Pater Klim zal gaan wonen in een deel van de pastorie in Rijsbergen. Vandaar zal hij actief zijn in West-Brabant en Zeeland. De Poolse parochie kan voor het vieren van de eredienst gebruik maken van bepaalde kerken en kapellen die daarvoor door de bisschop van Breda worden aangewezen.

De parochie wordt bestuurd door een parochiebestuur, waarvan pater Klim van rechtswege voorzitter is. Voor het parochiebestuur zijn kundige mensen aangezocht met een Poolse achtergrond.

De Poolse parochie start met steun van het bisdom van Breda. Het is het streven dat de parochie over drie jaar financieel zelfstandig is.

Maximiliaan Kolbe
De Poolse priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe OFMConv (1894 – 1941) was een Minderbroeder Conventueel, die vanwege journalistieke verzetsactiviteiten gevangen werd gezet in het concentratiekamp Auschwitz. Na een vermeende ontsnappingspoging van een gevangene uit de barak van Kolbe werden tien mannen veroordeeld tot de hongerdood in een bunker. Kolbe bood zich aan als plaatsvervanger voor een vader van twee kinderen. Het tiental werd op 31 juli 1941 ingesloten. Toen 14 augustus nog steeds vier mannen in leven waren kregen zij een dodelijke injectie. Onder hen was ook Kolbe.

Maximiliaan Maria Kolbe OFMConv.

Andere berichten