Opnames voor de geloofsgesprekken over de sociale leer van de Kerk

15 februari 2011

Op Bovendonk vonden op vrijdag 11 februari opnames plaats voor de geloofsgesprekken over de sociale leer van de Kerk. Bisschop Van den Hende opende de serie met het geloofsgesprek dat op zondag 30 januari werd uitgezonden. Op 11 februari werden twee gesprekken opgenomen, vanwege de thema’s ‘geloof en zorg’ en ‘geloof en onderwijs’. In totaal worden in 2011 zeven geloofsgesprekken opgenomen en uitgezonden.

Vanwege ‘geloof en zorg’ komt op zondag 5 juni Loes Conrads (24) aan het woord. Haar geloofsgesprek, een interview met Leo Fijen, wordt om 9.35 uur uitgezonden op Nederland 2, voorafgaand aan de tv-uitzending van de eucharistieviering in de H. Quirinuskerk te Halsteren. Bisschop Van den Hende is die zondagochtend celebrant in deze viering.

Loes Conrads.

Geloof en zorg
Loes Conrads is studente fysiotherapie. In haar gesprek vertelt ze over haar studie en over haar stage in Argentinië bij de zusters van het Mensgeworden Woord (de ‘blauwe zusters’). Voor haar hebben studie en stage alles te maken met haar geloof. “Elke dag probeer ik de liefde van God, die ik in mijn hart ervaar, door te geven. Ik wil er zijn voor de mensen. Ik zie in iedere persoon Gods liefde.” Voor Loes staat de hele persoon centraal, niet alleen het been of de rug die moeten worden behandeld.

Geloof en onderwijs
Op zondag 13 maart komt Titus Frankemölle (48) aan het woord. Frankemölle is algemeen directeur van de kwadrant Scholengroep in Dongen en Oosterhout én voorzitter van de Diocesane Katholieke Schoolraad (DKSR) van het bisdom Breda. Naar zijn overtuiging zijn Kerk en onderwijs twee delen van dezelfde katholieke gemeenschap. “Het gaat om onderwijs voor de mens, voor de gehele mens en iedere mens,” zegt hij duidelijk. Daarbij gaat het om meer dan Nederlands, Engels en wiskunde, want alles wat een mens tot mens maakt moet aan bod komen.

Het bisdom van Breda en de sociale leer van de Kerk
Geloof heeft zijn uitwerking in het leven van alledag. Dit is een belangrijke bijdrage van de Kerk aan de samenleving, vanuit het evangelie en de sociale traditie van de Kerk. Het Compendium van de sociale leer van de Kerk spreekt van de evangelisatie van de sociale sector: “de bouw van een stad voor de mens die meer humaan is omdat hij meer de vorm aanneemt van het koninkrijk van God” (Compendium nr. 63).

Het bisdom van Breda wil de gelovige inspiratie van het diaconale en sociale handelen expliciteren en de zichtbaarheid van diaconie vergroten. Het doel is het diaconaal en sociaal handelen te inspireren en te versterken. Er zijn vier thema’s die het bisdom heel speciaal voor het voetlicht brengt: zorg, onderwijs, arbeid, publiek bestuur. Bouwen aan ‘een beschaving van liefde’ is een roepingkwestie: antwoord geven op wat God in je hart heeft gelegd en met de talenten die je van God ontvangen hebt.

Het bisdom van Breda ontplooit diverse activiteiten vanwege de sociale leer van de Kerk. Zie p. 4 van de nieuwsbrief ‘Geloof en diaconie’, klik hier

Leo Fijen in gesprek met Titus Frankemölle.

 

Andere berichten