Opnames van start op Bovendonk voor vernieuwde roepingcampagne bisdom van Breda

22 februari 2014

Van vrijdag 21 tot en met maandag 24 februari vinden op Bovendonk te Hoeven opnames plaats voor de vernieuwde roepingcampagne van het bisdom. In totaal worden veertien mensen geïnterviewd en worden tien nieuwe video’s gemaakt. De personen die geïnterviewd worden zijn de bisschop van Breda, de rector, studenten en stafleden van Bovendonk, een oud-student inmiddels diaken, een pastoor en een religieuze.

“De campagne wordt gemaakt bij gelegenheid van het 30-jarige jubileum van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk,” vertelt Daphne van Roosendaal, communicatieregisseur van het bisdom. Zij coördineert de vernieuwing van de roepingcampagne samen met rector Schnell van de opleiding.

Van Roosendaal: “De campagne zet verder wat in 2008 werd begonnen als roepingcampagne van het bisdom bij het 25-jarige jubileum van de opleiding. Toen werden video’s gemaakt voor de website www.roeping.nu." Deze video’s, interviews met de toenmalige bisschop, de twee vicarissen en twee diakens, worden geïntegreerd binnen de context van de vernieuwde site.

“Het is de bedoeling dat de vernieuwde website de komende vijf jaar rond Roepingenzondag wordt ingezet. Daarvoor zal ook een poster worden gemaakt voor parochies. Maar omdat de video’s ook worden geplaatst op het YouTube-kanaal van het bisdom, kan iemand die bezig is met de vraag naar zijn roeping het hele jaar door op het spoor komen van de site.”

De video’s die dit weekend worden opgenomen op Bovendonk vertrekken vanuit drie fasen: 1) oriëntatie op de opleiding en roeping, 2) de opleiding tot priester of diaken en de vier pijlers van de opleiding Bovendonk (persoonsvorming, geestelijke vorming, intellectuele vorming, pastorale vorming), 3) na de wijding.

De vernieuwde roepingcampagne wordt gepresenteerd op Roepingenzondag 11 mei 2014.

Opname van een video met priesterstudent Michael Magielse van het bisdom van Breda. Hij spreekt over zijn roeping en zijn weg naar Bovendonk.

Bovendonk vroeger.

Glas-in-lood van Bovendonk in het trappenhuis bij de entree.

 

 

Andere berichten