Opleiding Bovendonk start studiejaar met 7 nieuwe studenten

28 augustus 2015

Op vrijdag 28 augustus starten 7 nieuwe studenten met hun opleiding aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Van de 7 nieuwe studenten beginnen er 5 in het eerste jaar en 2 als zij-instromers in het vijfde jaar. Deze zij-instromers hebben een groot deel van de theologische studie al elders gevolgd. In totaal zijn er komend studiejaar 21 studenten. Dit aantal is gelijk aan vorig jaar.

Het studiejaar wordt geopend met een eucharistieviering in de Grote Kapel van Bovendonk, waarin Mgr. Liesen van Breda hoofdcelebrant is. Bovendonk is de Priester- en Diakenopleiding in het bisdom van Breda voor late roepingen. De studenten komen dit jaar uit vijf verschillende bisdommen. Momenteel zijn er geen studenten van religieuze ordes of congregaties.

De groep van 21 studenten bestaat uit:

  • 13 priesterstudenten
  • 7 diakenstudenten
  • 1 priester uit het buitenland die op Bovendonk supervisie en pastoraal theologische reflectie krijgt om zo vertrouwd te raken met het Nederlandse pastoraat

De 7 nieuwe studenten zijn:

  • 5 eerstejaars studenten: 2 priesterstudenten voor het bisdom van Breda; 1 priesterstudent en 1 diakenkandidaat voor het bisdom Rotterdam; 1 priesterstudent voor het bisdom Mechelen-Brussel
  • 2 zij-instromers: 1 priesterstudent voor het aartsbisdom Utrecht, 1 priesterstudent voor het bisdom Rotterdam. Zij-instromers zijn mannen die al een theologische opleiding hebben en bijvoorbeeld reeds in het pastoraat werkzaam zijn als pastoraal werker of geestelijk verzorger

De overige 14 studenten zijn verdeeld over jaar 2 tot en met 6.

De 21 studenten van Bovendonk zijn afkomstig uit:

  • het bisdom van Breda: 7 studenten (4 priesterstudenten en 3 diakenkandidaten)
  • het bisdom Rotterdam: 6 studenten (2 priesterstudenten en 4 diakenkandidaten)
  • het aartsbisdom Utrecht: 5 studenten (4 priesterstudenten en 1 priester)
  • het bisdom Antwerpen: 1 student (1 priesterstudent)
  • het aartsbisdom Mechelen-Brussel: 2 studenten (2 priesterstudenten)

Bisdom van Breda
Het bisdom van Breda telt 6 priesterstudenten (4 studeren aan Bovendonk en 2 aan de Fontys Hogeschool Levensbeschouwing en Theologie) en 3 diakenstudenten (Bovendonk).

Op Bovendonk is tevens het Antoniushuis gevestigd, een woonhuis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda. Hier wonen dit jaar 2 priesterstudenten van het bisdom van Breda. Zij delen in het vormingsprogramma van Bovendonk. De totale groep bij Bovendonk betrokken studenten is daarmee 23.

Zie voor de opleiding Bovendonk www.bovendonk-opleidingen.nl
Zie voor de roepingcampagne van het Bovendonk en het bisdom van Breda www.roeping.nu

Opening van het studiejaar vorig jaar. Het aantal studenten in het nieuwe jaar is net als vorig jaar 21. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten