Opening studiejaar Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven

5 september 2018

Op vrijdag 24 augustus 2018 vond de opening plaats van het studiejaar van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Het studiejaar 2018-2019 startte met een eucharistieviering in de kapel van Centrum Bovendonk.

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze viering. Rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Rector Broeders van Vronesteyn (bisdom Rotterdam) en pastor J. Leysen (bisdom Antwerpen) concelebreerden. Diaken De Haas verleende liturgische assistentie. Tijdens de eucharistieviering ontving Sander Verschuur (priesterkandidaat bisdom Rotterdam) de aanstelling tot lector. Ed Doe (diakenkandidaat bisdom Rotterdam) en Sander Hof (diakenkandidaat bisdom Groningen-Leeuwarden) ontvingen de aanstelling tot acoliet.

Jezus ziet uit naar ons
De viering vond plaats op het feest van de heilige Bartholomeus, een van de apostelen. In zijn homilie knoopte bisschop Liesen bij deze persoon aan. In het Johannesevangelie heet deze persoon Nataniël. Hij kwam tot geloof, nadat hij Jezus Christus had gezien. Het geloof komt voort uit een persoonlijke ontmoeting. We hebben nood aan mensen die ons uitnodigen te gaan kijken. Als we in contact met Jezus komen, blijkt dat Hij al uitziet naar ons. Degenen die een aanstelling ontvangen, zetten een stap naar de wijding. De bisschop sprak de hoop uit dat zij wegwijzers worden naar de Heer en mensen door hun getuigenis mogen uitnodigen naar hem te zien.

“We hebben een goede start gemaakt,” zegt rector Schnell desgevraagd. “Het komend jaar kijken we uit naar het verschijnen van het boek over 200 jaar Priesteropleiding op Bovendonk dat door pater Marc Lindeijer sj wordt samengesteld.”

Studenten
Er zijn dit jaar twee nieuwe studenten. Dit zijn zij-instromers. De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk telt aan het begin van het studiejaar 2018-2019 dertien studenten:

  • 4 diakenkandidaten
  • 9 priesterstudenten

Er zijn 4 tweedejaars studenten, 2 derdejaars en 2 vierdejaars. In de pastorale stagejaren zijn er 2 vijfdejaars studenten en 1 zesdejaars student. Daarnaast volgen 2 studenten een eigen opleidingsprogramma.

De studenten zijn afkomstig uit:

  • Bisdom Rotterdam: 3 priesterstudenten en 2 diakenkandidaten
  • Aartsbisdom Utrecht: 2 priesterstudenten
  • Bisdom Groningen-Leeuwarden: 2 diakenkandidaten
  • Bisdom Antwerpen: 2 priesterstudenten
  • Aartsbisdom Mechelen-Brussel: 1 priesterstudent
  • Chaldeeuws-Katholieke Kerk: 1 priesterstudent

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten