Opening studiejaar Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

3 september 2014

Onder een grote belangstelling opende bisschop Liesen op 29 augustus 2014 het nieuwe academische jaar 2014-2015. Mgr. H. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en docent iconografie aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, behoorde tot de aanwezigen.

Bisschop Liesen opende het jaar in een eucharistieviering waarin hij de hoofdcelebrant was. Tijdens de viering ontvingen Ronald den Hartog (priesterkandidaat van het aartsbisdom Utrecht), Stefan Lange (diakenkandidaat bisdom Breda) en Peter Winnubst (diakenkandidaat bisdom Rotterdam) de aanstelling tot lector.

In zijn homilie legde de bisschop een link tussen de gedachtenis van de onthoofding van de heilige Johannes de Doper, welke de Kerk op 29 augustus viert, en de rol van het lectoraat. Hij confronteerde Herodes en Johannes met elkaar. Hij karakteriseerde Herodes als iemand die Johannes de Doper graag hoorde, maar niet naar hem luisterde. Hij riep de toekomstige lectoren op gehoor te schenken aan het Woord van God en zo Jezus Christus in het centrum van hun leven te plaatsen.

Rector Schnell sprak van een geslaagde opening van het studiejaar. De groep is even groot als die van het vorig jaar. Hij memoreerde dat gedurende dit academisch jaar afscheid wordt genomen van studierector Jan Brok vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

(Foto: R. Mangold)

De aanstelling tot lector. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten