Open Kloosterdag op 14 juni in het Jaar van het Religieuze Leven

10 juni 2015

Op zondag 14 juni wordt er landelijk een Open Kloosterdag georganiseerd. Het initiatief ligt bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Deze organiseert de Open Kloosterdag 2015 speciaal vanwege het Jaar van het Godgewijde Leven.

Tijdens de Open Kloosterdag stellen kloosters hun deuren open om mensen kennis te laten maken met het religieuze leven in deze tijd. Ze laten zien hoe dit leven eruit ziet en waarom de levensweg als religieus aantrekkelijk is en aan een hedendaags Godsverlangen beantwoordt.

In het bisdom Breda stellen verschillende kloosters van ordes en congregaties de deuren open voor belangstellenden. Het gaat om de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout, de zusters franciscanessen van Mariadal te Roosendaal, het broederhuis Saint Marie in Huijbergen en de zusters franciscanessen van Sint Anna in Oudenbosch.

Juist in het Jaar van het Religieuze Leven is een bezoek aan een klooster de moeite waard. Het jaar van het Religieuze of het godgewijde leven is een initiatief van paus Franciscus. Het is begonnen op 29 november 2014 en duurt tot 2 februari 2016. Door dit jaar wil de paus aandacht besteden aan het religieuze leven binnen de Kerk. Tijdens deze peiode herdenkt de Kerk ook dat het vijftig jaar geleden is dat de concilievaders van het Tweede Vaticaanse Concilie het decreet over de vernieuwing van het religieuze leven ‘Perfectae Caritatis’ uitvaardigden. Gedurende dit jaar wil de Kerk de dankbaar terugkijken naar het recente verleden, de toekomst met hoop omarmen en het heden met passie beleven.

 

Andere berichten