´Ontwikkelingssamenwerking niet louter geldafhankelijk´

10 september 2011

‘Hoe kunnen ontwikkelingssamenwerking en missie, ook in tijden van financiële crisis, bijdragen aan de ontwikkeling van talenten van mensen en aan de opbouw van de samenleving?’ Zeven professionals bogen zich op vrijdagmiddag 9 september over deze vraag tijdens de Antonius academie in de ontmoetingsruimte van de H. Antonius kathedraal. Een conclusie van het gesprek is dat ontwikkelingssamenwerking minder geldafhankelijk zal en mag worden.

Globalisering: buren van elkaar
Bisschop Van den Hende: “Paus Benedictus XVI merkt op dat we door de globalisering elkaars buren zijn geworden, maar daarmee nog niet elkaars broeders en zusters, en dat laatste is nodig om solidariteit te betrachten en de wederzijdse hulp aan elkaar te bieden.” De Antoniusacademie, een ronde tafel conferentie, wordt georganiseerd op initiatief van bisschop Van den Hende.

Minder geldafhankelijk
Herman van Aken, directeur van de in Breda gevestigde ontwikkelingsorganisatie MIVA, noemt verminderde budgetten een kans: “Het is een kans, omdat het de ontwikkelingsrelatie minder geldafhankelijk maakt. We praten over ontwikkelingssamenwerking en samenwerking hoort wederzijds te zijn. Als het minder gaat om geld en meer om werkelijk dingen samen doen, dan noem ik dat een kans.”

Video
Het bisdom plaatste een korte video van de ontmoeting met interviews met onder meer de bisschop en de directeur van MIVA online op het Youtube-kanaal van het bisdom: www.youtube.com/bisdombreda. Of rechtstreeks via: http://www.youtube.com/watch?v=f7B-Zw4kB0g

Deelnemers aan deze Antoniusacademie:
– Bisschop Van den Hende
– Rob van Mierlo, directeur van COS Brabant: centrum voor internationale samenwerking; werken aan mondiaal burgerschap
– Herman van Aken, directeur MIVA
– Cees Caron, coördinator buitenlandse stages van het Vitaliscollege Breda
– Pater Herman Wijtten s.v.d
– Piet Boomaars, voorzitter van de stichting Balemans, te Bavel en Rini Klep, financiële zaken
– Dhr. Fred van Iersel, functionaris sociale leer van de Kerk, bisdom van Breda
– Leden van de bisdomstaf

Antoniusacademie: ronde tafel conferentie
De Antoniusacademie is een forum waar mensen uit Kerk en samenleving op uitnodiging van de bisschop van Breda bij elkaar komen om een thema uit de sociale leer van de Kerk nader uit te werken en uit te dragen. De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de H. Antoniuskathedraal.
De Antoniusacademie is een ronde tafel conferentie om de visies op een vraagstuk zo goed mogelijk uit te wisselen. Deelnemers worden gevraagd om vanuit hun werksfeer een statement voor te bereiden over de voorliggende vraag. De statements worden in enkele rondes bevraagd en toegelicht. Elke deelnemer brengt zo zijn of haar informatie in, en doet nieuwe informatie op.

Een boodschap voor rijk en arm
De heilige Antonius (12e-13e eeuw) is de patroonheilige van de kathedraal in Breda. De heilige Antonius had in zijn tijd veel oog voor het leven en de ontplooiingskansen van individuele armen. Hij kwam voor hen op in zijn prediking én door zijn concrete voorbeeld. Antonius had ook zorg voor rijken en machtigen, namelijk dat zij door zijn prediking op hun beurt evenzeer oog zouden krijgen voor het leven van de kleinen en hen als mens, naar Gods beeld geschapen, zouden herkennen en erkennen.

 

Andere berichten