Ontwikkeling projectorganisatie bisdom van Breda

8 december 2010

Op maandag 6 december verzorgde Jos de Kreek in zijn rol van coördinator projecten van het bisdom van Breda een inleiding voor medewerkers die zijn betrokken bij projecten van het bisdom die deels extern gefinancierd worden.

“Projectmatig werken is een manier van denken,” gaf hij aan. “Het is jezelf doelen stellen in de tijd en bedenken hoe je die doelen gaat bereiken.” Doelen moeten ‘smart’ zijn. Dat wil zeggen: specifiek, meetbaar, acceptabel (draagvlak), realistisch en tijdgebonden.

Ook gaf De Kreek een kijkje in de keuken van fondsen. “Fondsen zijn slimme organisaties,” vertelde hij, “Ze hebben doelen die ze willen bereiken en stimuleren dat anderen daaraan werken door hen geld ter beschikking te stellen. De manier waarop anderen aan hun doelen werken laten ze grotendeels vrij.”

Ook werd gesproken over zaken die van belang zijn voor rapportages en verantwoording, zowel extern richting fondsen als intern binnen de bisdomorganisatie, en over het werkplan dat bij ieder project hoort.

De Bestuursbrochure 2010 gaat op p. 15 in op het projectmatig werken in het bisdom: “De bisdomorganisatie ontwikkelt zich als projectorganisatie. In afgebakende projecten worden de doelstelling, doelgroep, tijdspanne en eindresultaat geformuleerd.” Lees verder, klik hier

 

Andere berichten