Ontmoetingsdag voor emeriti en gepensioneerde pastoraal werk(st)ers

28 september 2016

Op vrijdag 7 oktober vindt de jaarlijkse ontmoetingsdag plaats voor emeriti priesters en diakens en pastoraal werk(st)ers die met pensioen zijn. De bisschop nodigt hen van harte uit voor de bijeenkomst, waarvan de organisatie in handen is van bisschoppelijk vicaris Wiel Wiertz en secretaris-generaal Ben Hartmann.

De bijeenkomst vindt plaats op Confereniecentrum Bovendonk te Hoeven. De ontvangst is vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur spreekt vicaris Wiel Wiertz een kort welkomstwoord, waarna de bisschop de dag zal openen met gebed. De bisschop leidt daarna het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’ in. Daarna vertelt projectmedewerker mevrouw Fatin Mattey-Eshaw over het project vanuit de praktijk. Zij is als als vluchtelinge uit Irak ervaringsdeskundige. Er is gelegenheid om vragen te stellen en gezamenlijk het middag getijdengebed te bidden. De bijeenkomst wordt rond het middaguur afgesloten met een gezamenlijk diner.

 

Andere berichten