Ontmoeting tussen katholieken en anglicanen op Bovendonk

28 mei 2008

Tijdens het weekeind van 24 en 25 mei 2008 bezochten 23 Engelse studenten de Priester- en diakenopleiding Bovendonk (PDOB). Zij studeren dit jaar af op het South east Institute for Theological Education (SEITE), gevestigd in Chatham, nabij London.
Net zoals de opleiding Bovendonk is SEITE een opleiding waar studenten hun opleiding combineren met hun werk. “Het merendeel van de studenten is ouder dan dertig jaar,” zegt Jeremy Worthen, het hoofd van de opleiding.

Opleiding in Engeland
“SEITE is een oecumenisch instituut,” vertelt Jeremy Worthen. “We leiden voornamelijk ambtsdragers op voor de Church of England (anglicanen) maar er studeren bij ons ook methodisten, baptisten en lutheranen. Momenteel telt onze opleiding 89 priesterstudenten en 30 leken die bij een theologische vorming ontvangen.”
“Hun opleiding duurt drie jaar. De Anglicaanse studenten ontvangen dan hun diakenwijding. Na een jaar wijdt de bisschop hen tot priester. De eerste drie jaar werken ze onder supervisie van een oudere priester. Pas daarna vertrouwt de bisschop hun een parochie toe.”

Kennismaking met rooms-katholieken
SEITE telt geen rooms-katholieke studenten. “De katholieken hebben hun eigen opleidingsinstituten. We vinden het van essentieel belang dat onze studenten de Katholieke Kerk kennen. Dit is één van de redenen dat we de Priester- en diakenopleiding Bovendonk bezoeken,” aldus Worthen.
Hij noemt nog een paar motieven. “De Priester- en diakenopleiding is een katholieke evenknie. Ze kent dezelfde vragen. Het is goed om inzichten te delen. Daarnaast ligt Zuid-Oost Engeland dicht bij het Europese vasteland. We willen op de hoogte zijn van de Europese situatie.”

Inhoudelijk programma
Gedurende het weekeinde ontvingen de studenten inleidingen van bekende sprekers als Geert Derkse over Benedictijnse lekenspiritualiteit. Hij beriep zich in zijn voordracht meermalen op Anglicaanse auteurs als Esther de Waal, in zijn woorden de “moeder van de Benedictijnse lekenspiritualiteit”. 
Prof. dr. Herwi Rikhof verzorgde een inleiding over de situatie van de theologie in Nederland en dr. Ton van Eijk over de vrouw in het ambt en de geschiedenis van de oecumene in Nederland. De marist dr. Jan Snijders, eertijds docent filosofie op Bovendonk, sprak over de geschiedenis van de opleding en dr. Willem-Marie Speelman over ontwikkelingen in de liturgie en daarnaast over het Nederlands medialandschap.

Samen bidden en vieren
De Anglicanen spraken samen met de studenten van Bovendonk over de betekenis van de eucharistie. “We beperken ons niet alleen tot studie,” zegt Jan Brok, de studierector van Bovendonk. “We maken ook kennis met elkaars traditie door samen te vieren en te bidden. Zo baden we gemeenschappelijk het ochtend- en avondgebed. Deze ontmoeting is voor onze studenten zeer waardevol. Door de inhoudelijke discussies over theologische themata krijgen ze een scherper zicht op hun eigen katholieke identiteit.”

Andere berichten