Ontmoeting Lievevrouweparochie in het kader van Jaar van het Gebed

20 januari 2015

Ongeveer 200 parochianen van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom bezochten op zterdag 17 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van deze parochie in de Stoelemat aldaar. De bijeenkomst stond in het teken van het Jaar van het Gebed.

Naast het heffen van het glas op een goed 2015 luisterden de aanwezigen naar een inleiding van Dirk van der Goten over de plaats van het gebed binnen de spiritualiteit van de Sint Egidiusgemeenschap. Zelf behoort hij tot de gemeenschap in Antwerpen. Edith van de Wouwer vergezelde hem.

Bidden en werken
Aan de hand van het evangelieverhaal over het bezoek van Jezus aan Martha en Maria illustreerde hij het belang van het gebed. Volgens het woord van Jezus heeft Maria, die aan de voeten van Jezus zat en naar Hem luisterde, het beste deel gekozen, dit in tegenstelling tot de nijvere Martha. Hij vroeg zich af of de meeste mensen niet lijken op Martha. Hun agenda’s zijn vol en het gebed is vaak het eerste wat erbij inschiet. Van der Goten gaf aan dat hij daarom zelf nood heeft aan een biddende gemeenschap. Voor hem biedt de Egidiusgemeenschap dit kader.

Vriend zijn van de arme en bekering van het hart
De leden van de Egidiusgemeenschap leven leeft niet samen in één huis, maar .verspreid over de stad. Ze kiezen ervoor om samen dingen te doen en als gemeenschap vriend te zijn van de armen. De gemeenschap bidt samen. Iedere avond komt de Egidiusgemeenschap van Antwerpen samen in de H. Carolus Borromeuskerk aldaar. Van der Goten wees de aanwezigen erop dat de mens van nature de arme ontloopt. De bekering van het hart is noodzakelijk om vriend te zijn van de arme.

Om ons hart vrij te maken is het noodzakelijk aan de voeten van de Heer te zitten en te bidden. Het gebed maakt de mens nederig. Hij leert dat hij niet alles op eigen kracht kan, maar dat alles wat hij ontvangt genade is. Paus Franciscus karakteriseert de Egidiusgemeenschap als de gemeenschap die leeft volgens de drie P’s: Preghiera (gebed), Povere (armen) en Pace (vrede). De paus kiest deze volgorde bewust. Vanuit het gebed engageert de gemeenschap zich met de arme. Vanuit deze betrokkenheid zet de gemeenschap zich in voor de vrede.

Het bidden maakt deel uit van het gemeenschappelijk erfgoed van joden, christenen en moslims. Het gebed behoort tot het wezen van de christelijke identiteit. De dialoog met andere godsdiensten is broodnodig. Christenen kunnen hieraan alleen een bijdrage aan leveren als ze zich bewust zijn van hun eigen identiteit. Deze ontdekken ze als ze aan de voeten van de Heer zitten en bidden, aldus Van der Goten.

Gebed in de Lievevrouweparochie
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst konden de aanwezigen kennismaken met verschillende vormen van gebed in de Lievevrouweparochie. Zo waren er standjes met informatie over de verschillende bedevaarten in het bisdom, de Stille Omgang, de Nightfever en het Taizégebed in de Gertrudiskerk, Mothers Prayer en de Lofprijsavonden in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk die om de twee weken plaatsvinden. De nieuwjaarsbijeenkomst sloot af met een kleine gebedsviering.

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten