Ontmoeting en gesprek van nieuwe parochiebestuurders met de bisdomorganisatie

20 november 2013

Op maandag 18 november sloot een groep van ruim 20 cursisten de Basiscursus voor parochiebesturen af. De cursus werd gegeven door pastoor Peter de Rooij en diaken Jan Foesenek op Centrum Bovendonk te Hoeven. De afsluitende avond vond plaats op het bisdomkantoor. De cursus werd gecoördineerd door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw.

Samenwerking en afstemming
In vier avonden kregen de nieuwe parochiebestuurders informatie over diverse aspecten van het besturen van de parochie. Stil gestaan werd bij de betekenis en opdracht van de parochie in onze tijd, bij de taak en verantwoordelijkheid van een parochiebestuur, en bij de zorg van een parochiebestuur voor personeel, financiën, gebouwen en communicatie. Aan de hand van verschillende casussen kregen cursisten meer zicht op hun nieuwe functie.

Belangrijk voor parochiebestuurders is de samenwerking en afstemming tussen parochies onderling en tussen parochies en het bisdom. Daarom is de onderlinge ontmoeting en uitwisseling tussen parochiebestuurders vanuit het hele bisdom altijd een belangrijk aspect tijdens de Basiscursus. Specifiek vanwege de samenwerking met het bisdom vindt de afsluitende bijeenkomst plaats op het bisdomkantoor.

Kennismaking met bisschop en medewerkers
Tijdens de bijeenkomst op 18 november maakten de deelnemers kennis met bisschop Liesen en met functionarissen van verschillende diocesane diensten waarmee parochiebestuurders te maken kunnen krijgen.

Na de ontvangst met een eenvoudige broodmaaltijd gaf secretaris-generaal Ben Hartmann informatie over de bisdomorganisatie en de diocesane diensten. Daarna gingen de deelnemers in kleine groepen langs de diocesane functionarissen voor personeel (Annemiek Waij, benoemingen parochiepastoraat), financiën (Gerard de Rooij, econoom van het bisdom) en gebouwen (Frank van der Linden, bouwadviseur). Met de communicatieregisseur (Daphne van Roosendaal) werd eerder kennisgemaakt tijdens een van de cursusavonden.

De avond werd afgesloten met een gesprek met bisschop Liesen. De bisschop sprak zijn waardering en dank uit voor de inzet van de parochiebestuurders. Met een verwijzing naar de evangelielezing van afgelopen zondag (Lucas 21, 5-19) gaf hij aan dat de inzet van parochianen en bestuurders voor hun parochies een vorm is van getuigenis. Hij noemde de ontwikkelingen waarmee parochies en parochiebesturen te maken hebben, en onderstreepte het belang van de opbouw van de nieuwe parochie vanuit de gezamenlijke viering van de eucharistie. Desgevraagd vertelde de bisschop over plannen voor een vormingscentrum, waarin parochianen gevormd kunnen worden om teamleden bij te staan in de uitvoering van pastorale taken.

 

Andere berichten