Ontmoeting emeriti en pastoraal werk(st)ers met pensioen

11 september 2015

Op vrijdag 18 september vindt de jaarlijkse ontmoetingsdag plaats voor emeriti en pastoraal werk(st)ers die met pensioen zijn. De dag wordt gehouden op Centrum Bovendonk in Hoeven.

De dag wordt georganiseerd door bisschoppelijk vicaris Wiel Wiertz, die speciaal de zorg voor emeriti behartigt namens de bisschop, en secretaris-generaal Ben Hartmann.

De emeriti zijn vanaf 10.00 uur welkom. Na het welkomstwoord van vicaris Wiertz zal Mgr. Liesen de dag openen. In de ochtend geeft Ben Hartmann vanwege het Sint Franciscuscentrum een toelichting op de projecten die binnen het Sint Franciscuscentrum worden uitgevoerd. Daarna zullen projectmedewerkers Ad van Loveren, Simon Dankers en Nina Mertens meer informatiegeven over hun diaconale projecten en het project voor jongerenwerk.

Na het bidden van het getijdengebed is er in de middag het diner voor de deelnemers.

 

Andere berichten