Ontmoeting dekenaatsbesturen en bisdomleiding

1 april 2011

Op dinsdag 29 maart vond in Rijen de vergadering plaats van de besturen van de drie dekenaten en de bisdomleiding. De dekenaatsbesturen ontmoeten elkaar tweemaal per jaar, telkens in een ander dekenaat.

Het bestuur van dekenaat De Baronie was deze keer gastheer, verzorgde een moment van bezinning en gebed en informeerde de aanwezigen aan de hand van een power-point-presentatie over de ‘Heilige Driehoek’ te Oosterhout, waar de kloosters van de Benedictinessen, Norbertinessen en Chemin Neuf bijeen staan.

Daarna werd gesproken over de voortgang van het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. Geerten Kok gaf een overzicht van de stand van zaken in de parochies van de verschillende dekenaten (zie het bericht van 28 maart 2011 ‘Gesprekken van bisdombestuur en samenwerkingsverbanden’).

Ook de financiën van de dekenaten kwamen aan de orde. Adjunct-econoom, mevrouw Marianne Aarts was daartoe aanwezig.

Aan de hand van een paper met geselecteerde websiteberichten van de laatste maanden werd gesproken over de aandachtspunten van het bisdom. De samenvattende presentatie gaf een goede indruk van enkele belangrijke werkterreinen van het bisdom, zoals de roepingcampagne, de sociale leer van de Kerk, het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, e.a.

 

 

 

Andere berichten