‘Ons geloof is de moeite waard’: diocesane presentatie cijfers Kerkbalans

21 januari 2010

Het bisdom van Breda presenteerde op vrijdag 15 januari de diocesane cijfers van de actie Kerkbalans. Meer dan dertig parochiebestuurders woonden de diocesane bijeenkomst bij. Het bisdom had notaris Cornelissens uit Fijnaart uitgenodigd om vanuit Kerkbalans Nieuwe Stijl en met het oog op concrete mogelijkheden van parochies in te gaan op kansen voor geldwerving.

De Kerk: in meerdere opzichten een goed doel
Bisschop Van den Hende heette de aanwezigen welkom. Hij wees op de noodzaak van de actie Kerkbalans. “Het gaat erom onze Kerk ook in financieel opzicht vitaal te houden en te maken. Ons geloof is de moeite waard. De Kerk zelf is een in meerdere opzichten een goed doel. Haar activiteiten missen hun maatschappelijke uitwerking niet.” De bisschop memoreerde de vele vrijwilligers die zich voor de Kerk inzetten en de grote betekenis van parochies voor eenzame mensen.

Periodieke schenking
Met de parochies werd uitgewisseld over met name de mogelijkheden die er zijn rond periodieke schenkingen. Met een periodieke schenking is het mogelijk om met fiscaal voordeel geld te schenken aan de parochie. De stap naar de notaris is voor parochianen soms een drempel, maar een parochie en een notaris die samenwerken kunnen diverse drempelverlagende acties ondernemen.

Rekenvoorbeeld: 250 euro
Het is fiscaal aantrekkelijk om gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vaste en gelijkmatige periodieke schenking te doen. De notaris gaf enkele rekenvoorbeelden om een en ander te concretiseren. Zo kan iemand die een schenking doet van € 250 per jaar en een belastingtarief heeft van 42% een fiscaal voordeel krijgen van € 105, zodat de feitelijke betaling slechts € 145 is.

Het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap is per beschikking aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn alle parochies ANBI-erkend.

Diocesane cijfers
De econoom van het bisdom G. de Rooij presenteerde de diocesane cijfers over 2008. Hij had positief nieuws te melden. “De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn licht gestegen. Ze houden enkel de stijging van de inflatie niet bij. Het is opmerkelijk dat in 2008 de opbrengsten uit collecten en giften toegenomen zijn. De bijdrage aan kerkelijke vieringen is in 2008 voor de eerste keer gedaald.” De econoom suggereerde een verklaring. De cijfers zijn nog niet geanalyseerd, maar de econoom merkte op: “In 2008 vonden minder kerkelijke huwelijksluitingen en uitvaarten plaats. Overigens is ook het aantal burgerlijke huwelijken afgenomen.”

Tegen de stijging van de inkomsten staat een daling van de uitgaven. Vooral de persoonskosten zijn verminderd. “Een aantal vacatures is in 2008 niet ingevuld,” aldus de econoom. Er tekende zich een kleine stijging af in de kosten van kerkgebouwen. Het totale tekort van parochies over 2008 viel lager uit dan in 2007.

De presentatie van de diocesane cijfers vond dit jaar voor de tweede maal plaats en volgde op de landelijke presentatie van de actie Kerkbalans te Utrecht op woensdag 13 januari.
 

Andere berichten