Onderzoek ‘God in Nederland’ spoort aan tot geloofscommunicatie

14 april 2007

Op zaterdag 14 april werd in Hilversum het onderzoek God in Nederland gepresenteerd. "De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de kwetsbaarheid van het kerkelijke christendom in Nederland.” Dat zegt mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en samenleving, in een reactie. De onderzoeksresultaten laten volgens hem “een verdere teruggang van het aantal betrokken gelovigen en een inhoudelijke vervlakking zien”. Maar hij ziet ook kansen: “De Kerk zal de komende tijd verdere prioriteit moeten geven aan catechese en geloofscommunicatie. We zijn onbekend, maar zeker niet onbemind, zo blijkt uit het onderzoek. Daar kunnen we wat mee.”

‘Iedereen is geroepen’
In een korte reactie vanuit het bisdom Breda zegt bisschop-coadjutor Van den Hende: “Het onderzoek is daarmee een aansporing voor de Kerk om de boodschap van het evangelie met nieuw enthousiasme voor het voetlicht te brengen.” En: “Iedereen is geroepen mee te werken aan de verkondiging van het evangelie vanuit een diepgeworteld geloof in God. Christus helpt ons zijn zending te volbrengen, zoals Hij gelovigen van alle tijden heeft geholpen.”

Missionaire levenshouding
In 2006 gaven de Nederlandse bisschoppen de missiebrief Getuigen van de hoop die in ons leeft uit. Daarin wordt benadrukt dat elke gelovige zich aangemoedigd mag weten tot een missionaire levenshouding. Dat wil zeggen: levend vanuit een betrokkenheid op de Kerk en Christus actief laten zien wat het betekent om als gelovige in de wereld te staan.
Mgr. Van den Hende: “Wat daarvoor nodig is, is het vuur van de heilige Geest. De Geest wordt aangekondigd in het evangelie door Christus, als ‘helper’ voor de gelovigen.”

Ziekte van Lauw
Het vuur van de Geest wordt heel bijzonder ontvangen bij het vormsel. In het bisdom Breda vindt dit jaar voor het eerst een bisdombrede vormseldag plaats voor alle jongeren die dit jaar worden gevormd. In een groots spel, dat plaatsvindt op de locatie Bovendonk in Hoeven, roept prinses Ecclesia van het land Vuria de vormelingen te hulp, omdat het land lijdt aan de ziekte van Lauw. Het is verheugend dat jongeren hun eigen lauwheid overwinnen en zich door het vormsel verbinden aan de Kerk. “Het geloof verdient het en heeft het nodig dat je je erin verdiept en erin wilt groeien," aldus mgr. Van den Hende.

God in Nederland
God in Nederland is een tienjarig onderzoek naar kerk, religie in de samenleving en nieuwe spiritualiteit. Het is na 1966, 1979 en 1996 de vierde keer dat het onderzoek verschijnt. Meer informatie vindt u op www.katholieknederland.nl.

Andere berichten