Onderwijs en interculturele dialoog voor een beschaving van liefde

6 september 2018

Op donderdag 20 september organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) een studiemiddag over de interculturele dialoog. “Vanuit het besef dat ieder mens een kind van God is dat naar waarheid en liefde zoekt, vormen katholieke scholen levendige waarde(n)gemeenschappen waarin dialoog, respect en vriendschap voortdurend aandacht krijgen,” aldus de NKSR. “Hoe kunnen wij deze dialoog voeden en vruchtbaar maken? Welke uitdagingen zien we? En wat is het maatschappelijk belang van de interculturele dialoog op school?”

Stan van Ommen is bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs. Hij stuurde de uitnodiging voor het sympsium door aan de scholen en geeft aan dat de bijeenkomst ook interessant is voor pastorale beroepskrachten. “Hoe katholieke uitgangspunten grondbeginselen kunnen zijn om leerlingen werkelijk met elkaar in dialoog te laten gaan, kritisch en begripvol te leren zijn, om hen vriendelijkheid en respect mee te geven, is het thema van deze studiemiddag,” vertelt hij. “In een tijd waarin wederzijdse belangstelling en respect soms behoorlijk beproefd worden, is het goed dat de katholieke school de plaats blijft die openstaat voor iedere mens en de hele mens en oog heeft voor de mens als onderdeel van een gemeenschap.”

De bijeenkomst op 20 september wordt geopend door mgr. Jan Hendriks. Hij is hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam en namens de Nederlandse bisschoppenconferentie portefeuillehouder voor het katholiek onderwijs. De uitkomsten van deze middag neemt de NKSR mee naar een internationaal symposium dat voorjaar 2019 plaatsvindt in Brussel in het kader van het Vaticaanse document ‘Educating to intercultural dialogue in Catholic schools. Living in harmony for a civilization of love’ (2013).

(Foto: Sharon Drummond)

 

Andere berichten