Omroep RKK bedankt parochie voor samenwerking rond mediavieringen

1 oktober 2013

Zeven keer per jaar komt de tv-uitzending van de eucharistieviering uit het bisdom van Breda. Nadat de vieringen de eerste twee jaar uit de H. Quirinus kerk in Halsteren kwamen, werden ze in 2012 en 2013 uitgezonden vanuit de H. Michaelkerk in Breda. Op vrijdag 27 september was er vanuit Omroep RKK een bedankavond voor de Bredase parochie.

Ontmoeting
Uitgenodigd waren alle vrijwilligers die de vieringen mede mogelijk hebben gemaakt en overige belangstellenden. De parochianen van de H. Augustinusparochie te Breda kregen de kans om in de kerk van de H. Aartsengel Michael in contact te komen met bekende tv-persoonlijkheden als Leo Fijen en Wilfred Kemp Ongeveer 100 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik.

Onder het motto ‘KRO op Tour’ bezoekt een team KRO/RKK-medewerkers de parochies van waaruit de wekelijkse eucharistievieringen worden uitgezonden. De KRO/RKK doet dit om de parochiële vrijwilligers die zich inzetten voor de viering te bedanken en de contacten met de achterban te versterken.

Sterke achterban
Het belang van een sterke achterban is erg groot. In 2016 dreigen de kleinere religieuze zendgemachtigden zoals de RKK te verdwijnen als gevolg van bezuinigingen die door het tweede kabinet Rutte opgelegd worden. Onder het motto ‘Red de Eucharistieviering van RKK op tv’ heeft Omroep RKK een geslaagde ledenwerfactie ingezet voor de KRO, zodat deze de uitzending van de eucharistievieringen kan overnemen. Ook op de avond in Breda werden de aanwezigen aangespoord om leden te werven of zelf nog lid te worden.

De parochie in beeld
Tijdens de avond presenteerde de RKK haar programma’s. De bekende mediapriester Roderick Vonhögen bezocht, gegidst door teamassistente Nicole de Waal, de vier locaties van de parochie. Overal toonde Roderick de eigenheid van elke locatie. Pastoraal werker Frans Verkleij en dominee Wim Bisschop vertelden over de gegroeide oecumenische samenwerking in de Haagse Beemden, pastoor Wiertz over zijn ervaringen als pastoor van de ‘grootste parochie van Nederland’. Met de vele kijkers die de viering via de tv meemaken is de parochie vanwaar de uitzending komt immers die zondag de parochie met het grootste kerkbezoek. Diaken De Haas sprak over het eigene van de tot suburb uitgegroeide boerengemeenschap in Teteringen en diaken Ben Hendriksen over het inloophuis bij de H. Franicscuskerk in Breda-Noord.

Zo werden de verschillende parochieplekken van de nieuwe H. Augustinusparochie in beeld gebracht. De H. Augustinusparochie ontstond op 1 juli 2013 uit een samenvoeging van het samenwerkingsverband Haagse Beemden, Breda-Noord, Teteringen en Breda-Oost. Dit werd op zondag 25 augustus gevierd met een feestelijke eucharistieviering.

Omroep RKK-medewerkers
Leo Fijen van Omroep RKK voerde een kort geloofsgesprek met Trudy Gerritsen, vrijwillig teamassistente in de parochiekern van de H. Willibrordus te Teteringen. Hella van der Wijst gaf een inkijk in het programma dat ze gaat maken op Allerzielen en Judith Holtackers, een van de redacteuren van het programma ‘In het Vaticaan’ gaf aan hoe zij persoonlijk de komst van paus Franciscus beleeft. Wilfred Kemp studeerde met de aanwezigen enkele religieuze liederen in. Daarbuiten maakten de parochianen kennis met de vele mensen die achter de schermen de programma’s mogelijk maken.

‘Waardevolle uitzendingen’
De bezoekers van de avond waren tevreden en genoten ten volle van het programma. Frans van de Hurk, vrijwilliger in de H. Augustinusparochie, was heel tevreden. “Ik vond het leuk om de mensen van de KRO/RKK in levende lijve te zien en achtergronden te horen over de verschillende programma’s. Ik hoop dat deze blijven en niet door bezuinigingen verdwijnen. Het gaat om zeer waardevolle uitzendingen.”

 

Andere berichten