Officialaat bisdom van Breda draagt bevoegdheid over

26 oktober 2012

Op 1 november 2012 draagt de kerkelijke rechtbank (‘officialaat’) van het bisdom van Breda haar bevoegdheden over aan de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom Utrecht. Personen die een procedure tot nietigverklaring van een huwelijk willen beginnen kunnen daarna terecht bij de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom.

De aanleiding om de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbank van Breda over te dragen is het dalende aantal procedures tot nietigverklaring van huwelijken die aanhangig gemaakt worden bij de kerkelijke rechtbank van het bisdom Breda. Momenteel is het aantal huwelijkszaken circa 5 per jaar en enkele jaren terug was dit het dubbele.

Op verzoek van bisschop Liesen, en met instemming van de aartsbisschop, heeft de Apostolische Signatuur te Rome beschikt, dat de kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht ook bevoegd is om die gerechtelijke huwelijksprocedures te voeren die anders door de kerkelijke rechtbank van het bisdom van Breda behandeld zouden zijn.

Zaken die niet langs gerechtelijke weg behandeld hoeven te worden, zoals huwelijksverloven en huwelijksdispensaties, kunnen ook in de toekomst op de gebruikelijke manier door het eigen secretariaat in Breda worden verwerkt.

 

Andere berichten