Oecumene: bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten (12 december)

7 november 2011

Bisschop Van den Hende nodigt pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda uit voor een bijeenkomst over oecumene op maandagavond 12 december. De bijeenkomst staat in het teken van de oecumene, met het oog op de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (15-21 januari 2012).

Extra bijeenkomst
Het is een extra bijeenkomst, toegevoegd aan de serie bijeenkomsten in het bisschopshuis, waarbij de bisschop priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers persoonlijk uitnodigt voor inleidingen en uitwisseling.

Gemeenschap Chemin Neuf
Bijzonder is dat de bijeenkomst deze keer niet in het bisschopshuis plaatsvindt, maar bij de gemeenschap Chemin Neuf. Deze is gevestigd in de Paulusabdij, te Oosterhout.

Inleidingen en sprekers
De bijeenkomst op 12 december begint om 19.30 uur. De korte inleidingen worden verzorgd door bisschop Van den Hende, diaken Rob van Uden, en zuster Ruth van de gemeenschap Chemin Neuf.

  1. Bisschop Van den Hende: De internationale dialogen met vier kerken en kerkelijke gemeenschappen die hun oorsprong hebben in de 16e eeuwse Reformatie
  2. Diaken Rob van Uden: Vruchten van deze oecumenische dialogen – ‘Een rijke oogst’
  3. Zuster Ruth: Gemeenschappelijk bidden voor de eenheid onder de christenen in het licht van ‘Handboek voor spirituele oecumene’ en ‘Een rijke oogst’

Na de inleidingen is er een pauze, waarna onderling gesprek tot ongeveer 21.30 uur. De gespreksleiding van deze avond is in handen van diaken René de Weerd, functionaris voor oecumene in het bisdom van Breda.

Gebed om de eenheid
Na de bijeenkomst nodigt de gemeenschap Chemin Neuf de aanwezigen uit om deel te nemen aan het gebed om de eenheid zoals dat in de gemeenschap vorm heeft gekregen.

Boek ‘Een rijke oogst’
Op de avond wordt aan de deelnemers het boek ‘Een rijke oogst’ van kardinaal Walter Kasper aangereikt, dat dit jaar in Nederlandse vertaling is verschenen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze ontmoetingsavond voor de pastorale beroepskrachten in het bisdom kan bij mevrouw A. Kanters, T 076 5223444, E akanters@bisdombreda.nl

Bijeenkomst januari: vijftig jaar Vaticanum II
De volgende bijeenkomst voor beroepskrachten heeft als thema ‘Vijftig jaar Vaticanum II’ en vindt plaats op 16 januari 2012 (de bijeenkomst werd reeds aangekondigd in de Programmagids, p. 41).

Het boek van Kardinaal Kasper ‘Een rijke oogst’

 

Andere berichten