Observaties, vragen en suggesties van de Pre-synodale Vergadering van Jongeren

23 juni 2018

Het Eindverslag van de ‘presynode’ is in het Nederlands vertaald. Meer dan 300 jongeren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart 2018 op uitnodiging van het Vaticaan in Rome om mee te denken in voorbereiding op de Gewone Algemene Bisschoppensynode (oktober 2018). Naast deze 300 jongeren waren nog eens 1500 jongeren online betrokken in een aantal Facebook-groepen.

De jongeren spraken over het thema ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. De jongeren zelf noemen het Eindverslag “een weerspiegeling van de specifieke situaties, persoonlijkheden, overtuigingen en ervaringen van de jongeren in de wereld.” De tekst zal een bron zijn, naast andere bronnen, voor het werkdocument (Instrumentum Laboris) voor de Bisschoppensynode van 2018.

Het Eindverslag gaat in op veel verschillende onderwerpen, doet observaties, stelt vragen en geeft suggesties. Een daarvan is de vraag om een officieel kerkdocument over technologie (Eindverslag, nr 4). “Als we het hebben over technologie moeten we de twee kanten inzien van haar toepassingen. Terwijl moderne vooruitgang in technologie ons leven enorm verbeterd heeft, blijft het nodig om er voorzichtig mee om te gaan. Zoals met alles, kan roekeloze toepassing negatieve gevolgen hebben,” schrijven de jongeren.

“Paradoxaal genoeg is in sommige landen technologie en particulier internet beschikbaar waar de meest basale levensbehoeften en voorzieningen nog steeds ontbreken. De invloed van sociale media op de levens van jongeren kan niet worden onderschat. Sociale media zijn een duidelijk onderdeel van hun identiteit en manier van leven. Digitale omgevingen hebben grote mogelijkheden, als nooit tevoren, om mensen over grote geografische afstanden te verenigen. Uitwisseling van informatie, idealen, waarden en gemeenschappelijke belangen is nu meer mogelijk. De beschikking over lesmateriaal heeft grote onderwijskansen geboden voor jongeren in afgelegen gebieden en de kennis van de wereld binnen handbereik gebracht.”

(Foto: Ramon Mangold)

Maar daarbij stelt het Eindverslag vast: “Het is duidelijk dat jeugd over de hele wereld obsessief mediaproducten gebruikt. Ondanks hun leven in een wereld met zo super veel verbindingen blijft de communicatie van jongeren beperkt tot diegenen die als zijzelf zijn. Er is een tekort aan ruimtes en gelegenheden om verschil tegen te komen. De cultuur van de massamedia oefent nog steeds grote invloed uit op het leven en de idealen van de jeugd. Met de komst van de sociale media heeft dit tot nieuwe uitdagingen geleid in de mate waarin nieuwe mediabedrijven macht hebben over de levens van jongeren. Vaak neigen jongeren ernaar om hun gedrag te splitsen in online en offline omgevingen. Het is nodig dat we hen leren hoe je je digitale leven leidt.”

De jongeren hopen, dat de Kerk in een dialoog met jongeren haar begrip van technologie verdiept, opdat ze jongere generaties kan helpen die op een goede manier te gebruiken. Daarbij zou de Kerk technologie, met name het internet, moeten zien als een vruchtbare plaats voor de Nieuwe Evangelisatie. De deelnemers aan de ‘pre-synode’ hopen hiervoor op een officieel kerkdocument.

 

Andere berichten