Nog beschikbaar: huiszegenkaarten voor 2024

11 januari 2024

Parochies in het bisdom Breda kunnen nog huiszegenkaarten voor 2024 bestellen. Het is een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen. In veel Duitstalige landen is het nog steeds een traditie dat een priester bij de ingang van een woonhuis het jaartal en daarbij de letters “C + M + B” opschrijft. In de loop der tijden zijn daar ook voorgedrukte kaarten bijgekomen die boven de deur kunnen worden opgehangen. De laatste jaren neemt de traditie van huiszegenkaarten ook in Nederland weer aan populariteit toe.

“Christus mansionem benedicat”

De huiszegenkaarten zijn verbonden met het Driekoningenzingen. In een aantal landen is het een sterke traditie dat kinderen als koning verkleed door te straten trekken op het feest van Driekoningen. Geleid door een ster bellen zij bij de mensen thuis aan, zingen een Driekoningenlied en ontvangen een geldelijke gave. In ruil hiervoor krijgen de mensen een huiszegen met daarop de tekst: “Christus mansionem benedicat” (Christus zegene het huis). De opbrengsten van het Driekoningenzingen zijn bestemd voor een missionair doel. Ook in het bisdom Breda is het Driekoningenzingen in verschillende plaatsen een traditie.

Parochies konden de huiszegenkaarten in december 2023 bestellen bij het bisdom. Zolang de voorraad strekt zijn er nog een aantal beschikbaar. Deze kunnen ook los van Driekoningen worden gezegend en in de kerk worden aangeboden.

Betekenissen

Er zijn diverse betekenissen die worden toegekend aan de letters C+M+B op de huiszegen:

1) Caspar Melchior Balthasar
De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.

2) Christus Mansionem Benedicat
Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.

3) Cana Magi Baptisma
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Andere berichten