Nieuwsbrief Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

10 april 2013

De nieuwe nieuwsbrief van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk is verstuurd aan abonnees. De nieuwsbrief presenteert onder meer een getuigenis van priesterstudent Luc Janssens, priesterstudent voor de karmelieten.

Roeping
Roeping is een continu proces schrijft hij. “De gedachte dat roeping een continu proces is om in liefde Jezus te volgen als richting voor je leven spreekt mij aan. Dat brengt met zich mee dat je elke dag, eigenlijk elk moment de verantwoordelijkheid hebt je daar rekenschap van te geven. Een van de mooie kanten van het kloosterleven is dat je daar voortdurend aan herinnerd wordt. Driemaal per dag zit ik in onze kerk tegenover het mooie gebrandschilderde raam van Jan Toorop waarop Jezus is afgebeeld, die mij met zijn doordringende ogen aankijkt: Wat doe jij hier?”

Wijdingen
De nieuwsbrief informeert verder over de wijdingen die de komende periode plaats zullen vinden. Aan het einde van de studiejaar ronden vijf studenten hun opleiding af en zullen tot priester of diaken gewijd worden.

Lees verder op de website van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, klik hier.

 

Andere berichten