Nieuwsbrief ‘Geloof en onderwijs’ over de sociale leer van de Kerk en onderwijs

13 december 2011

Besturen en docenten in het onderwijs, docenten godsdienst-levensbeschouwing, de DKSR en identiteitsbegeleiders ontvangen deze dagen de nieuwe nieuwsbrief ‘Geloof en onderwijs’. Deze nieuwsbrief speciaal voor de professionals in het onderwijs werd gemaakt door de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul.

Dienst aan de naaste
Martina Meul: “In deze brief kan men lezen op welke manier de sociale leer van de Katholieke Kerk, een van de speerpunten van bisschop Van den Hende, vorm krijgt in het katholiek onderwijs. Hopelijk kan deze brief inspireren om verder aandacht te schenken aan de dienst aan de naaste waartoe Jezus van Nazareth ons oproept.”

Inhoud
De nieuwsbrief besteedt aandacht aan de samenwerking tussen de impulsgroep ‘Samen geloven, gewoon doen’ en de Liduinaschool, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Ook komt aan bod het bezoek van bisschop Van den Hende aan basisschool Het Palet, een veelkleurige school in Bergen op Zoom. In een derde artikel laat rector Titus Frankemölle zien hoe de sociale leer van de Kerk doorwerkt in maatschappelijke stages in het Voortgezet Onderwijs.

Sociale leer van de Kerk
Het bisdom van Breda werkt vanuit de sociale leer van de Kerk en geeft impulsen aan diaconie. Er worden initiatieven ontplooid en ondersteund vanuit de katholieke sociale leer, waarin de gelovige bezieling en uitstraling sterk naar voren komt.

Download
Download de nieuwsbrief ‘Geloof en onderwijs’, klik hier.
Voor het onderwijs verscheen vanwege de sociale leer van de Kerk ook het geloofsboekje ‘Onderwijs voor de gehele mens’, klik hier

Kloosterweekend voor het onderwijs
In het weekend van 13-15 januari vindt speciaal voor het onderwijs het ‘Kloosterweekend 2012‘ plaats. De heilige Franciscus van Assisi staat deze kloosterdagen centraal en hoe hij allen die leiding geven en leiding ondergaan
kan inspireren. Inschrijven kan via e-mail: bg.onderwijs@bisdombreda.nl

 

 

Andere berichten