Nieuws voor het jongerenpastoraat

20 oktober 2015

Begin oktober zijn priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom via het diocesane jongerenwerk geïnformeerd over een aantal activiteiten, zoals de maandelijkse jongerenviering, de Wereldjongerendagen 2016, een leiderschapstraining speciaal voor jongeren en de jongerencollecte die jaarlijks wordt gehouden en plaatsvindt in het weekend van 14-15 november.

“Het aanbod van de jongerenactiviteiten heeft als doel het gemeenschapsgevoel van jongeren en hun geloofsvorming diocesaan te versterken, wat als inspiratie kan dienen voor hun betrokkenheid op parochieel niveau,” schrijft Nina Mertens, jongerenwerker van het bisdom, in de begeleidende brief.

Leiderschapstraining Jong Katholiek
De leiderschapstraining van Jong Katholiek is er voor jongeren die willen groeien in hun leiderschapskwaliteiten en hierin ook hun katholieke identiteit willen laten doorklinken. “De training wordt speciaal aanbevolen voor jongeren die als leider actief (willen) zijn binnen het jongerenwerk. Het eerste trainingsweekend is van 13 tot 15 november.

Jongerencollecte
De jongerencollecte wordt van harte aanbevolen. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor d eorganisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk van het eigen bisdom.

Maandelijkse jongerenbijeenkomsten
Op zondag 25 oktober vindt de tweede maandelijkse jongerenbijeenkomst van het bisdom Breda plaats. Deze keer komen de jongeren in Zeeland bij elkaar, in Vlissingen. Op de facebook-pagina van ‘jong bisdom Breda’ is de gebeurtenis aangemaakt. De bijeenkomst begint met een eucharistieviering. Daarvoor wordt aangesloten bij de de mis in de OLV kerk te Vlissingen, om 10.00 uur. Jongeren kunnen zich aanmelden via facebook, of via een e-mail naar E jong@bisdombreda.nl.

Wereldjongerendagen
De Wereldjongerendagen (WJD) vinden plaats in Krakau van 25 tot en met 31 juli 2016. De WJD vallen daarmee midden in het heilig Jaar van Barmhartigheid. Ook het thema van de WJD 2016 ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ plaatst de jongerenontmoeting in het hart van het heilig Jaar van Barmhartigheid.

 

Andere berichten