Nieuwjaarsrecepties in de dekenaten

20 januari 2009

Op 14, 15 en 16 januari vonden in het bisdom van Breda voor het eerst drie dekenale nieuwjaarsrecepties plaats. Dekenaat de Baronie beet de spits af op woensdag 14 januari, gevolgd door dekenaat Het Markiezaat en als laatste dekenaat Zeeland. Telkens was één van de parochies uit het dekenaat gastheer.

De nieuwjaarsrecepties vormden een goed moment van ontmoeting voor parochiebestuurders, vrijwilligers, pastorale beroepskrachten en leden van het bisdombestuur. De recepties openden met een kort gebedsmoment. De dekenale leiding keek terug op het afgelopen jaar, maar ook vooruit naar het komende jaar. In het bisdom is de bedevaart naar Lourdes van 20 tot en met 28 mei 2009 een belangrijk moment. Daarom waren vrijwilligers van het Lourdeswerk aanwezig met informatie over de diocesane bedevaart naar Lourdes.

 

Andere berichten