Nieuwjaarsreceptie Bisdom Breda: “Als de Heer niet bouwt..”

16 januari 2020

Ongeveer 100 mensen bezochten op vrijdag 10 januari 2020 de geanimeerde nieuwjaarsreceptie van het bisdom Breda. De receptie vond plaats in Centrum Bovendonk te Hoeven. De toespraken van bisschop Liesen en vicaris Paul Verbeek stonden in het teken van het proces van parochievernieuwing. De receptie opende met de gezongen vespers in de kapel van het Centrum. Jan Schuurmans en Frans Bullens ondersteunden het gebed muzikaal. Tijdens de receptie blikten zowel vicaris Paul Verbeek als bisschop Liesen terug en keken vooruit.

Als de Heer het huis niet bouwt..
Vicaris Verbeek deed dit aan de hand van de woorden van de Psalmist: “Als de Heer het huis niet bouwt, bouwen de bouwers tevergeefs.” (Ps. 127,1). Het afgelopen jaar was dit psalmvers voor hem een geloofsinzicht geworden. Het deed vicaris Verbeek beseffen dat de Heer de bouwheer is. Dat is een steun wanneer gevoelens van onmacht ons overvallen zoals het afgelopen jaar. Vicaris Paul Verbeek stond uitgebreid stil bij het overlijden van Annemiek Waij, benoemingenadviseur van het bisdom Breda en staffunctionaris van het vicariaat Breda. Met haar verloor het bisdom een “sterke vrouw met een eigen klank en kleur die tot het einde toe betrokken bleef op het wel en wee van het bisdom,” zo vertelde Verbeek. Hij memoreerde ook het vertrek van enkele andere medewerksters van het bisdomkantoor. Binnen al die veranderingen put vicaris Verbeek kracht uit de wapenspreuk van bisschop Liesen ‘Deus providebit’ (God zal erin voorzien).

Aan de hand van de woorden van de Psalmist reflecteerde vicaris Verbeek op de periode die voor ons ligt. In het komend decennium gaat het bisdom aan de slag met de parochievernieuwing aan de hand van de boeken van James Mallon, Als God renoveert en Rebuilt van Michael White en Tom Corcoran. Op 24 en 25 maart 2020 komt father James Mallon naar Oudenbosch. Op het moment van de nieuwjaarsreceptie hadden zich ongeveer 500 mensen ingeschreven. In de dagen erna liep het storm met de inschrijvingen. De organisatie meldde op 13 januari dat de conferentie met meer dan 600 aanmeldingen is uitverkocht en er sprake is van een wachtlijst. De vicaris merkt dat de boeken en de thematiek van parochievernieuwing veel losmaken in de parochies. Er is opvallend veel response op de Alphacursus. Dit sterkt vicaris Verbeek in het vertrouwen dat de Heer nog steeds bouwt aan Zijn Kerk.

“Retraite op wieltjes”
Als een van de hoogtepunten van het jaar noemde Verbeek de bisdombedevaart naar Italië. Hij parafraseerde bisschop Liesen die van de bedevaart sprak als “retraite op wieltjes”. De pelgrims die in oktober 2019 deelnamen aan de diocesane bedevaart hebben genoten van een mooie tijd met een goed evenwicht tussen het spirituele en het ontspannende programma.

Pater Marc Lindeijer vicaris-generaal voor parochievernieuwing
In zijn toespraak sloot de bisschop aan bij vicaris Paul Verbeek. Ook bisschop Liesen noemde het overlijden van Annemiek Waij een van de moeilijkste momenten van 2019. In zijn vooruitblik ging bisschop Liesen in op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’. Ook hij merkt dat de inzet op parochievernieuwing veel losmaakt in het bisdom. Mensen verlangen naar vernieuwing en Mallon wijst ons een begaanbare weg. In dat kader situeerde bisschop Liesen de benoeming van pater dr. Marc Lindeijer sj tot vicaris-generaal. Pater Lindeijer zal voor 50% aan het bisdom en voor 50% aan Priester- en Diakenopleiding Bovendonk verbonden zijn. Hij zal zich vooral bezighouden met het proces van parochievernieuwing.

In iedere parochie een Alphacursus
Lindeijer zal beginnen met het bezoeken van de parochies om te zien en te onderscheiden waar God nu aan het renoveren is en dit proces vervolgens te leiden. De Alphacursus blijkt behulpzaam te zijn, zo vertelt bisschop Liesen. De bisschop wil het mogelijk maken dat iedere parochie in het bisdom Breda de rijkdom van de Alphacursus ontdekt. Het is een beproefde manier die een basis geeft voor parochievernieuwing. We moeten op een nieuwe manier gaan kijken in het nieuwe jaar. De bisschop hoopt met de hulp van God deze nieuwe koers vast te houden.

 

Andere berichten