Nieuwjaarsontmoetingen 2012

22 december 2011

De dekenaten organiseren in januari de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting. De bijeenkomst in dekenaat Het Markiezaat heeft dit jaar een bijzonder karakter, omdat deken Peter de Rooij afscheid neemt als deken. Tevens nemen in dekenaat Het Markiezaat afscheid gastvrouw zr. Francina, interieurverzorgster Els Vermunt en ambtelijk secretaris Marianne de Ruiter.

E.e.a. heeft te maken met de oprichting van twee vicariaten in 2012 (het Vicariaat Middelburg en het Vicariaat Breda), die de huidige drie dekenaten gaan vervangen.

De Nieuwjaarsontmoetingen vinden plaats op:

  • Maandag 9 januari voor dekenaat Het Markiezaat in het dekenaal centrum, Rector Hellemonsstraat 1, 4702 RG Roosendaal, vanaf 16.30 uur. Om 17.00 uur is er een moment van bezinning en gebed, met een kort woord bij het begin van het nieuwe jaar.
  • Donderdag 12 januari voor dekenaat De Baronie, aanvang 17.30 uur met een moment van bezinning en gebed in de H. Moeder Godskerk (Effenseweg 3 te Effen). Aansluitend vindt de nieuwjaarsontmoeting plaats in Gemeenschapshuis Effen “Kievitslaar”, Rijsbergseweg 354 te Breda.
  • Vrijdag 13 januari 2012 voor dekenaat Zeeland, aanvang 16.30 u in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, waar om 17.00 uur een gebedsviering wordt gehouden. Aansluitend ontvangst in De Lieve (Broodmarkt 8) tot 19.00 uur.

Op de Nieuwjaarsbijeenkomsten zijn het bisdombestuur aanwezig, de dekenale leidingen en de dekenale besturen.

Omwille van de praktische organisatie wordt gevraagd om aanmelding vooraf, via E dek.markiezaat@bisdombreda.nl, E dek.zeeland@bisdombreda.nl, E dek.baronie@bisdombreda.nl

 

Andere berichten