Nieuwjaarsbijeenkomst Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

9 januari 2019

Op zondag 6 januari 2019, het Hoogfeest van de Verschijning des Heren (Driekoningen), kwamen studenten, docenten, stafleden en medewerkers van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven bijeen voor de nieuwsjaarsreceptie. Deze receptie vormde tegelijkertijd de afsluiting van het eerste semester. Onder de aanwezigen bevond zich bisschop Liesen, die ook docent op de Priester- en Diakenopleiding is.

Na het bidden van het kerkelijk middaggebed in de kapel van Centrum Bovendonk blikte rector Schnell terug op 2018 en vooruit op 2019. Hij ontvouwde onder meer de plannen voor vernieuwing van de kapel. In Bovendonk zijn de ruimtes goed op orde, maar de kapel vraagt om een aantal verbeteringen. De rector vergeleek zichzelf daarom wel met David die in een cederhouten paleis woonde, terwijl de Heer in een tent verbleef. Door het wegbreken van een muur komt er een grotere kapel tot stand die sfeervoller zal zijn dan de huidige. In de hoop dat de Heer aan het huis blijft bouwen wenste de rector ieder een Zalig Nieuwjaar.

Het afgelopen jaar wijdde Mgr. Liesen in de H. Antoniuskathedraal Anton Janssen tot diaken voor het Bisdom Breda. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten