Nieuwe wjd-video’s op YouTube: Palmzondag en videoblog bisschop Van den Hende

21 juni 2011

Het wjd-team van het bisdom van Breda heeft twee nieuwe video’s toegevoegd aan het wjd2011-videokanaal op YouTube: een reportage van Palmzondag (17 april) én het videoblog van bisschop Van den Hende naar aanleiding van het wjd-voorbereidingsweekend van de jongeren (17-19 juni).

Palmzondag 17 april
Viering van Palmzondag 17 april 2011 in Breda. Deze Palmzondag stond in het teken van de voorbereiding op de Wereldjongerendag (wjd) in Madrid. De video geeft een impressie van de dag met onder meer korte interviews met jongeren die naar de wjd gaan.
Voor de video op YouTube, klik hier

Videoblog bisschop Van den Hende 19 juni
De jongeren die vanuit het bisdom van Breda naar de wjd reizen hadden 17-18-19 juni 2011 een voorbereidingsweekend met een lange wandeltocht. De bisschop ontmoette de jongeren aan het eind van het weekend en vierde met hen de eucharistie. Aan het slot van de eucharistieviering gaf de bisschop de jongeren de pelgrimszegen.
Voor de video op YouTube, klik hier

‘De wereldjongerendagen komen dichterbij’
Het videoblog van de bisschop toont beelden van de ontmoeting van de bisschop met de jongeren en de slotviering van het voorbereidingsweekend. “De wereldjongerendagen in Madrid komen dichterbij; een pelgrimstocht om met vele jongeren uit de hele wereld de paus te ontmoeten en samen de Kerk te beleven als wereldwijde gemeenschap in geloof,” aldus de bisschop in zijn videoblog.

Voorproef van de pelgrimage
“We hebben beleefd dat deze voorproef van de pelgrimage nu al verbondenheid betekent met Christus die ons roept om samen te komen en ook samen het geloof te beleven. Zo zijn wij als bisdom van Breda verbonden met de vele bisdommen die zich voorbereiden op de reis naar Madrid. Moge deze reis ook werkelijk een verdieping van het geloof zijn en ons wereldwijd maken tot vrienden van de Heer.”

Beeld (en link) van het videoblog van bisschop Van den Hende:

Beeld (en link) van de reportage van Palmzondag:

 

 

Andere berichten