Nieuwe website kathedraal Breda

23 april 2009

Vandaag, donderdag 23 april, is op www.kathedraalbreda.nl een nieuwe website van de H. Antoniuskathedraal van Breda online gegaan. De H. Antoniuskathedraal heeft als kathedraal een bijzondere status. De kerk is de kerk van de bisschop van Breda én parochiekerk én rijksmonument. De bisschop van Breda nam het initiatief om een kathedrale website in te richten.

De website valt onder het beheer van de afdeling pr en informatie van het bisdom van Breda.De afdeling pr en informatie heeft als opdracht de drie onderdelen van de site evenwichtig aan bod te laten komen en werkt hiervoor samen met de binnenstadsparochie.

De kathedrale site kent drie hoofdpijlers:

  • de kathedraal als kerk van de bisschop
  • de kathedraal als parochiekerk
  • het kerkgebouw, dat rijksmonument is

Over elk van deze onderwerpen is informatie gepubliceerd, die toegankelijk is via tabbladen. Op een homepage met nieuws komen nieuwsberichten door elkaar aan bod.

Voor de website werd een beeldmerk ontwikkeld voor de kathedraal. Dit is vormgegeven in de lijn van het beeldmerk van het bisdom van Breda. De ruit met de drie vlakken van de dekenaten is erin herkenbaar. De kathedraal is immers kathedrale kerk voor het gehele bisdom van Breda. Als beeldbepalend element is de kerktoren opgenomen in het beeldmerk.

 

 

Andere berichten