Nieuwe website Annahuis te Breda

7 februari 2007

In februari start het Annahuis te Breda zijn nieuwe website. Alle informatie over dit inloophuis is te vinden op www.annahuis.nl

Het Annahuis is gevestigd in de voormalige pastorie van de Sint Annakerk aan de Haagweg. Toen de kapucijnen in 1995 deze pastorie verlieten, omdat de Sint Annakerk gesloten werd, droegen zij de sleutel over aan nieuwe bewoners. Zij werden dragers van het Annahuis. Katholieke en protestantse kerkgemeenschappen richtten na de sluiting van de kerk het Annahuis op. Het Annahuis steunt mensen in het verzet tegen onrecht en uitsluiting. Mensen kunnen er dagelijks terecht en vinden een luisterend oor. Het Annahuis tracht hen te helpen. Zo vervult het ook een brugfunctie naar maatschappelijke en kerkelijke instanties.

Bestuur en medewerkers willen het Annahuis laten uitgroeien tot een oecumenisch stedelijk diaconaal expertisecentrum. Hun pastorale methode kenmerkt zich door presentie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Sinds 1 augustus 2006 is mevrouw Dorothé IJsseldijk als pastoraal werkster en teamleider aan het Annahuis verbonden.

Andere berichten