Nieuwe Programmagids 2011-2012 voor parochies

12 juli 2011

Het bisdom van Breda geeft voor het derde achtereenvolgende jaar een Programmagids uit met het diocesaan (cursus)aanbod voor parochies. De eerste keren werd de Programmagids voor het kalenderjaar uitgebracht. Op verzoek komt hij voortaan per werkjaar uit.

Parochiepakketten
De nieuwe Programmagids verschijnt voor de periode september 2011 – juli 2012. In augustus wordt hij via pakketten verspreid naar parochies en per post naar onder meer pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders. In de parochiepakketten komen ook het nieuwe bisdommagazine en vier nieuwe geloofsboekjes in de serie die het bisdom in 2008 startte. Bisdommagazine en geloofsboekjes gaan over de sociale leer van de Kerk.

Van kalenderjaar naar werkjaar
Door de overgang van kalenderjaar naar werkjaar bevat de nieuwe gids enkele verdubbelingen met de vorige Programmagids. De Week van de sacramenten (26 september-2 oktober) kon nu in uitgebreidere vorm worden opgenomen. “We worden gevoed door de sacramenten om onze band met Christus te versterken en om te getuigen van Gods liefde in woord en daad. Het vieren van de sacramenten is direct verbonden met onze roeping en de sociale leer van de Kerk,” aldus bisschop Van den Hende in het voorwoord.

De Programmagids heeft een vernieuwde overzichtelijke opmaak.

‘Geloof voorop’
De nieuwe Programmagids presenteert de data van activiteiten duidelijker en in de zijlijn zijn telkens op elke pagina de zes beleidsicoontjes aangegeven. Bovenaan staat het beleidsicoontje ‘geloof’, omdat bij alles geldt dat het geloof voorop komt. Speciaal voor parochiebestuurders is in deze Programmagids de cursusavond ‘Besturen met het geloof voorop’ opgenomen. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 april 2012, 20.00 uur en is een vervolg op de basiscursus parochiebestuur.

“Het besturen van een parochie kent vele organisatorische aspecten, maar heel nadrukkelijk vraagt het bisdom parochiebestuurders de parochies te besturen vanuit ‘het geloof voorop’. Hoe kunt u dit als parochiebestuurder vormgeven? Deze vraag heeft een persoonlijke kant (uw eigen geloofsleven) én een bestuurlijke kant (de parochie zodanig organiseren dat het geloof daadwerkelijk op de eerste plaats komt): geloofsverwoording en geloofscommunicatie.” (Programmagids, p. 61.)

Voor vitale parochies
Bisschop Van den Hende: “Als leerlingen van Christus worden wij geroepen om in kracht van de heilige Geest getuigenis af te leggen van het evangelie (Lc. 21, 13; Hand. 1, 8) en van de hoop die in ons leeft (1 Petr. 3, 15). Daartoe hebben we vitale parochies nodig. Ik nodig u daarom uit – allen die betrokken zijn bij de organisatie van de parochies en de Kerk van Breda – het aanbod in deze gids ter harte te nemen om samen te bouwen aan vitale parochies met het geloof voorop.”

Voor meer informatie over de parochiepakketten: Monique van Delft T 076 5223444, E mvdelft@bisdombreda.nl

De Programmagids wordt vanaf augustus verspreid. Download hier al de digitale versie, klik hier.

 

Andere berichten