Nieuwe Priesterraad in Bisdom Breda

15 maart 2007

Op 12 maart 2007 is de uitslag van de verkiezingen voor de priesterraad bekend gemaakt. De nieuwe priesterraad wordt op 20 maart 2007 in Roosendaal geïnstalleerd.

De priesterraad bestaat uit vertegenwoordigers van de priesters van het bisdom Breda én van de priesters die in het bisdom werkzaam zijn.  In het bisdom Breda zijn afgevaardigden van de diakens en pastoraal werk(st)ers als medewerker van de priesterraad bij het werk van deze raad betrokken. Zo geeft het bisdom uitdrukking aan de collegialiteit van allen die in het pastoraat werkzaam zijn. De priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers zijn naar ambt, functie en werksoort verdeeld in kiesgroepen. De zittingsduur bedraagt vier jaar. Enkele leden maken ambtshalve deel uit van deze raad.

De samenstelling van de raad is als volgt:

VOORZITTER
Mgr. Dr. M.P.M. Muskens

AMBTELIJK SECRETARIS
Mw. Drs. C.P.A.M. de Kanter-Raaijmakers

LEDEN

Ambtshalve

Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende
Drs. V.G.P.J.M. Schoenmakers
Mgr. Drs. H.C.M. Lommers
Ing. P.A.E. de Rooij
P.J. van Hecke

Gekozen leden

Drs. M.H.M.P. Prasing
Drs. A.M.S. van Hees
Dr. I. D’Hert op
Drs. M.J.A. Ham
S.G. Kuyten smm
B.J.A. Kortmann

MEDEWERK(ST)ERS

Gekozen door diakens

Drs. C.H.M. van Geloof
W.B.M.J. Tobé

Gekozen door de pastoraal werk(st)ers in het parochiepastoraat

Drs. A.L.G.M. Lint
C.J.A.M. van Beek
Zr. Noëla Polet

Gekozen door de pastoraal werk(st)ers in het categoriaal pastoraat

Mw. Drs. A.M. van Steyn
Mw. Drs. J.B.M. van Heel

VASTE WAARNEMER

Drs. Th.J.M. van Geffen

Andere berichten