Nieuwe missionaire communiteit in de H. Augustinusparochie te Breda

8 februari 2017

Op 15 januari 2017 startte in de H. Augustinusparochie te Breda/Teteringen een nieuwe missionaire communiteit van de paters van het Goddelijk Woord (SVD). De leden van de communiteit zullen samen met diaken Ben Hendriksen de pastorale zorg dragen voor deze parochiegemeenschap.

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze viering. Onder de aanwezigen bevond zich pater Avin Kunnekadan svd, de provinciaal van de Nederlands-Belgische provincie van de Sociëteit van het Goddelijk Woord. Pater Kunnekadan svd is geboren in India. Op 15 januari viert de kerk de gedachtenis van de heilige Arnold Janssen, de stichter van de Sociëteit van het Goddelijk Woord.

Waarom komt de missionaire communiteit?
Bisschop Liesen stond in het openingswoord stil bij de betekenis van de komst van de missionaire communiteit. “Vanuit Teteringen zijn er honderden paters en broeders als missionarissen vertrokken naar plaatsen verspreid over de hele wereld. Hun doel was de liefde van Christus bekend te maken door er met hun eigen leven van te getuigen. Het is een teken van de gemeenschap in geloof dat nu deze missionarissen bij ons zijn. Hun doel is onveranderd: zij leggen getuigenis af van de liefde van God met hun eigen leven. Het middel om dat doel te bereiken is hun aanwezigheid en inzet in deze parochie.”

Engagement van de parochie
Bisschop Liesen hoopt dat de parochie zich met de nieuwe communiteit engageert. Het gaat om verschillende manieren van betrokkenheid, van materieel tot sociaal, aldus de bisschop.

(Foto: Jeroen Blijlevens)
SVD in Breda_JeroenBlijlevens_1

Hoe gaat het verder?
Bisschop Liesen benoemde pater Bert Wooning svd tot administrator (tijdelijk bestuurder) van de parochie. Pater Wooning trad in 1959 in bij de Sociëteit van het Goddelijk Woord. Hij ontving in 1964 de priesterwijding. In 1965 vertrok hij als missionaris naar Paraguay. Daar werkte hij in het middelbaar onderwijs en de parochies. In 2005 keerde hij naar Nederland terug. Hij werkte zes jaar in de Schilderswijk en 6 jaar in het Missiehuis te Teteringen.

Nu neemt hij samen met een medebroeder zijn intrek in de pastorie bij de Franciscuskerk. In de loop van 2017 vestigt zich een derde priester bij hen. Wanneer de communiteit compleet is, wordt een van hen pastoor van de heilige Augustinusparochie. Zij bouwen met missionair elan aan het pastoraat in Breda-Noord/Oost-Teteringen.

Pater Wooning is enthousiast over de nieuwe opdracht. “We vormen een missionaire communiteit. We willen naast het gewone parochiële werk een antwoord geven op de verschillende missionaire uitdagingen die zich in heel Nederland, dus ook in Breda, voordoen.” Pater Wooning noemt onder meer de zorg voor migranten en voor vluchtelingen, en contact met anders gelovigen en niet-gelovigen.

Vanaf 5 maart is er elke zondag om 13.00 uur een Engelstalige viering in de H. Michaëlkerk. “We beginnen klein maar we hopen dat het groeit,” zegt pater Wooning. “We richten ons op de Engelstalige studenten op de Hogeschool en de expats die in Breda wonen. Misschien vormt dit initiatief het begin van een internationaal studentenpastoraal.”

Wat is de Sociëteit van het Goddelijk Woord?
De naam SVD is een afkorting van het Latijnse Societas Verbi Divini, wat betekent ‘Gezelschap van het Goddelijk Woord’.  De SVD is een missiecongregatie, die in 1875 werd gesticht door Arnold Janssen te Steyl, bij Venlo (L). Vandaar dat we ook wel genoemd worden: Missionarissen van Steyl. Het is een internationale missiecongregatie, bestaande uit priesters en broeders, afkomstig uit 70 verschillende landen van de zes continenten. Tegenwoordig telt de congregatie ruim 6000 leden wereldwijd. Vaak wonen en werken zij in multiculturele communiteiten, een rijke etnische diversiteit weerspiegelend.

De meerderheid van de broeders in de Belgisch-Nederlandse provincie van de Sociëteit van het Goddelijk Woord is ouder, maar heeft sinds de jaren ‘90 ook jonge mensen uit Indonesië, India, de Filippijnen, China, Congo, Polen en Ghana. Deze zogenaamde Nieuwe Missionarissen willen hier de missionaire aanwezigheid voortzetten en laten zien dat een multiculturele samenleving in de praktijk mogelijk is.

Andere berichten