Nieuwe initiatieven voor uitnodiging en ontmoeting

20 juni 2017

De pastorale brief van mgr. Liesen ‘Wordt andere mensen met een nieuwe visie’ vraagt parochies om te investeren in een programma van uitnodiging en ontmoeting met iedereen van goede wil. Initiatieven waarbij mensen actief en laagdrempelig worden uitgenodigd tot een (hernieuwde) kennismaking met de Katholieke Kerk zijn een belangrijke stap voor parochies met het oog op de toekomst en nieuwe evangelisatie. Denk aan de jaarlijkse Open Monumentendag, of bijvoorbeeld de NightFever en Alpha-cursussen. Het komende najaar zijn er twee nieuwe initiatieven, waarbij parochies aan kunnen sluiten, die het bisdom in een brief aan pastorale beroepskrachten en parochiebesturen onder de aandacht brengt.

Back to church: Kerkproeverij
Allereerst is dit Back to church: Kerkproeverij in het weekend van 9-10 september. De Raad van Kerken introduceert dit project in Nederland samen met andere kerken en gemeenschappen, naar het succesvolle Britse voorbeeld ‘Back to church’. Hierbij nodigen kerkleden hun familie, buren, vrienden of bekenden uit om weer mee te gaan naar de kerk. Ook de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie wil in het actieweekend van 9 en 10 september mensen graag opnieuw verwelkomen in de kerk en zij nodigt allereerst de parochies van harte uit deel te nemen aan dit project.

In samenspraak met de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende, wordt er voor de Kerkproeverij een boekje voorbereid dat bedoeld is om de genodigden basale informatie te bieden over het rooms-katholieke geloof. Dit boekje wordt geproduceerd door uitgeverij Adveniat, en kan op 9 en 10 september worden uitgedeeld. De Nederlandse Bisschoppen staan positief tegenover het project Back to church en hopen dat dit veel mensen een kans biedt om de kennismaking met de Kerk en het geloof te hernieuwen.

Open Kerkendag
Op zondag 26 november wordt in de provincie Brabant een Open Kerkendag gehouden. Dit initiatief gaat uit van Stichting De Brabantse Hoeders. Bij de organisatie van dit evenement willen zij met zoveel mogelijk organisaties samenwerken, waaronder het Bisdom Breda en het Bisdom ’s-Hertogenbosch. Het doel is 600 (herbestemde) protestantse en katholieke kerken open te stellen. De beste bestemming voor een kerk is de religieuze bestemming. Deze dag is dan ook een uitstekende gelegenheid om meer draagvlak te scheppen voor het voortbestaan van het kerkgebouw.

Ook voor parochies in de provincie Zeeland kan de Open Kerkendag een moment zijn om mensen uit te nodigen. Zij kunnen zich niet aanmelden bij de genoemde Brabantse organisatie, maar parochies die kerkgebouwen op deze zondag openstellen, kunnen zich melden bij vic.middelburg@bisdombreda.nl en worden opgenomen in een overzicht dat op de website van het Bisdom Breda wordt geplaatst en dat aan de media zal worden verzonden.

  • Voor alle parochies in het bisdom wordt een Magazine voorbereid om mensen welkom te heten in de kerk. Dit Magazine verschijnt half oktober en kan het hele jaar door worden gebruikt om mensen te verwelkomen. Ook de uitgave  die landelijk wordt gemaakt vanwege de Kerkproeverij kan het hele jaar door gebruikt worden.

Parochies kunnen zelf beslissen of en hoe zij mee kunnen doen aan deze initiatieven.

 

Andere berichten