Nieuwe identiteitsbegeleider voor katholieke scholen

23 oktober 2015

In het bisdom van Breda kunnen katholieke scholen een beroep doen op de deskundigheid en professionaliteit van een identiteitsbegeleider. “Katholieke scholen vinden het belangrijk om aan hun identiteit te werken. Een goede godsdienstmethode geeft houvast om de lessen godsdienst/levensbeschouwing geïnspireerd en bevlogen te geven. Maar het vorm geven van de identiteit vraag meer.” Dit schrijft Martina Meul, bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in een brief aan de besturen en directeuren van het primair en voortgezet onderwijs.

In de brief worden de katholieke scholen geïnformeerd over een nieuwe identiteitsbegeleider. De heer Pieter van Stiphout is al geruime tijd werkzaam als identiteitsbegeleider in het vicariaat Breda. Katholieke scholen kunnen nu ook contact opnemen met mevrouw Hanneke Emmen.

Hanneke Emmen heeft jarenlange ervaring als identiteitsbegeleider bij SOL en zal haar kwaliteiten ook inzetten in het vicariaat Breda voor de scholen van het primair onderwijs. Ook Pieter van Stiphout blijft bereikbaar als identiteitsbegeleider van het primair onderwijs, maar hij zal zich vanaf nu voornamelijk richten op het voortgezet onderwijs.

Beide identiteitsbegeleiders werken in het bisdom van Breda met de toestemming van de bisschop.

 

Andere berichten