Nieuwe datum Impulsmiddag ‘Mensen met een verstandelijke beperking in de parochie’

22 januari 2015

In december 2014 jaar werd de uitnodiging verstuurd voor een impulsmiddag over het omgaan in de parochie met mensen met een verstandelijke beperking. Uit de reacties bleek dat er voldoende belangstelling was, maar dat de datum heel slecht uitkwam. Daarop is besloten de dag te verplaatsen naar 10 maart.

Pastorale beroepskrachten in het bisdom Breda en geïnteresseerde vrijwilligers zijn opnieuw van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze middag.

De bijeenkomst vindt plaats op Bovendonk (Sint Johanneszaal), van 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) tot 16.45 uur.

Inschrijven kan tot 1 maart 2015 E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (ochtenden).

Zie voor meer informatie het eerdere bericht op deze website: Impulsmiddag ‘Mensen met een verstandelijke beperking in de parochie’

 

Andere berichten