Nieuw model Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voor parochies

28 januari 2022

Van parochies wordt gevraagd in beeld te brengen welke risico’s werknemers in en rond de parochie lopen door middel van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Hiervoor stelt de Nederlandse bisschoppenconferentie een nieuw model beschikbaar.

De RI&E is een vragenlijst over mogelijke risico’s. Aan de hand van deze vragenlijst brengen parochies in kaart welke risico’s er zijn. Als de parochie weet welke risico’s er zijn, kunnen de juiste maatregelen worden getroffen. Parochies met minder dan 25 werknemers in dienst kunnen gebruik maken van de RI&E. De lijst is een erkend branche-instrument. Parochies wordt gevraagd om bij de eerstvolgende herijking van hun RI&E daarom dit goedgekeurde model te gebruiken.

Wanneer een parochie 25 of meer werknemers in dienst heeft, kan ook deze RI&E worden gebruikt maar dan moet deze wel nog worden getoetst door een Arbodeskundige.

 

Foto: Ramon Mangold

Andere berichten