Nieuw materiaal Actie Kerkbalans

2 december 2008

Deze week zijn de materialen voor de Actie Kerkbalans verzonden naar de dekenaten. Parochies kunnen hun werkmateriaal op de verschillende dekenaten afhalen.

Belang actie
“Van zondag 18 januari tot en met zondag 1 februari 2009 besteden de parochies speciale aandacht aan deze actie. Het motto van dit jaar luidt: “Een kerk is van blijvende waarde”," vertelt Gerrit van Dieren, de diocesane coördinator van de actie Kerkbalans. Hij aarzelt niet het belang van de Actie Kerkbalans te onderstrepen. “De parochiebijdragen zijn de kurk waarop de parochie drijft. Deze inkomsten zijn noodzakelijk om de voortgang van de pastorale zorg, de diocesane ondersteuning en de toekomst van de gebouwen te garanderen.

Materiaal
“Het materiaal bestaat uit folders, raambiljetten en enveloppen,” vertelt Van Dieren. “Daarnaast beschikken we over gadgets voor de lopers én spandoeken, vlaggen en banners. Hiermee kunnen parochies aandacht vragen voor de actie,” aldus Van Dieren. “De dienst financiën van het bisdom geeft graag advies bij het voeren van deze actie. Parochies kunnen bij ons de Voorlichtingsmap Kerkbalans Nieuwe Stijl aanvragen. Daarnaast vinden ze in het speciale nummer van het Bisdom Magazine Kerkbalans Nieuwe Stijl tips en trucs om de actie tot een succes te maken.”

Tarieven
De inkomsten van een parochie bestaan niet alleen uit de parochiebijdragen. Parochies vragen ook tarieven voor vieringen. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. De nieuwe tarieven zijn te vinden op het extranet van het bisdom.

Andere berichten