Nieuw instituut voor identiteitsbegeleiding katholieke scholen in Bisdom Breda

20 februari 2008

Op vrijdag 15 februari is een nieuw instituut voor identiteitsbegeleiding en advisering van katholieke scholen in het bisdom Breda van start gegaan. De ‘Stichting Identiteitsbegeleiding Expertisecentrum DKSR’ heeft als voorlopige roepnaam iXc, spreek uit ‘iks’.

De acht medewerkers die vanuit de stichting iXc gaan werken ondersteunen de scholen al jaren vanuit de Diocesane Katholieke Schoolraad (DKSR). De DKSR is de koepelorganisatie voor katholiek onderwijs in het bisdom Breda en werkt met een mandaat van de bisschop.

De voorzitter van de DKSR, emeritus-deken van dekenaat De Baronie Simon Kuyten smm, heeft besturen en scholen die zijn aangesloten bij de DKSR per brief geïnformeerd. “Het doel van de stichting iXc is het verhogen van de kwaliteit en de zichtbaarheid van katholiek onderwijs. Bovendien zal gewerkt blijven worden aan een goede relatie tussen parochie en school,” schrijft hij.

Tot nu toe waren de identiteitsbegeleiders gehuisvest bij onderwijsadministratiebureau Akros met vestigingen in Tilburg en Bergen op Zoom. Ze worden nu centraal gehuisvest in Breda. De stichting iXc is gevestigd aan de Rat Verleghstraat 120, 4815 PT te Breda.

Andere berichten