Nieuw formulier ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’

18 december 2012

Door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is in augustus 2012 een nieuw formulier ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ vastgesteld, en voorgeschreven met ingang van 1 januari 2013.

Deze ‘Verklaring’ vervangt het oude formulier van 2003. Het nieuwe formulier is een herziening van dit formulier en houdt rekening met de kerkrechtelijk relevante informatie. Het voordeel van dit nieuwe formulier is eveneens dat de aanvragen voor mixta religio (verlof voor een huwelijk van een katholiek met een gedoopte niet-katholieke christen) en disparitas cultus (de noodzakelijke dispensatie voor een huwelijk van een katholiek met een niet-gedoopte partner) erin zijn geïntegreerd.

Deze en andere aanvragen voor verlof of dispensatie betreffende een huwelijk kunnen door parochies in het bisdom van Breda onveranderd gericht worden aan de bisschop van Breda.

De parochies worden verzocht het nieuwe formulier vanaf 1 januari 2013 te gaan gebruiken.

 

Andere berichten