Nieuw: diocesane presentatie cijfers Kerkbalans

11 december 2008

Op zaterdag 17 januari 2009 vindt op het bisdomkantoor in Breda voor het eerst de presentatie plaats van de diocesane cijfers van de actie Kerkbalans. Tijdens deze bijeenkomst zal het bisdom de meest recente diocesane cijfers van Kerkbalans presenteren en nader toelichten.

De diocesane bijeenkomst volgt op de presentatie van de landelijke cijfers van Kerkbalans (op donderdag 15 januari in Utrecht). Het bisdom geeft graag met deze bijeenkomst een nadere toelichting op de cijfers van het eigen bisdom. Hiervoor zal de econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, aanwezig zijn. Daarnaast zal er gelegenheid zijn voor uitwisseling over Kerkbalans Nieuwe Stijl en pilots uit het bisdom die hiermee hebben gewerkt.

Bisschop Van den Hende zal een woord van welkom uitspreken en ingaan op het belang van een goede actie Kerkbalans in het kader van de vitaliteit van parochies en parochiekernen.

Meer informatie over Kerkbalans en Kerkbalans Nieuwe Stijl is verkrijgbaar bij coördinator Kerkbalans Nieuwe Stijl van het bisdom Gerrit van Dieren, T 076 5223444 E gvdieren@bisdombreda.nl.

Andere berichten