Nieuw: diocesaan project gezinspastoraat

2 september 2015

Per 1 september 2015 start Brechje Loenen als projectmedewerker gezinspastoraat in het bisdom van Breda. Het betreft een halftijdse aanstelling voor een periode van drie jaar. In deze tijd zal ze initiatieven op het vlak van het gezinspastoraat ondersteunen. Dit heeft Mgr. Liesen bekendgemaakt in een brief aan pastoors en teamleiders.

Bisschop Liesen: “De synodes over huwelijk en gezin, die door paus Franciscus zijn aangekondigd en waarvan in oktober de tweede zal beginnen, onderstrepen op het niveau van de wereldkerk het belang van huwelijk en gezin voor de samenleving in het groot en in het klein, voor de beleving van de roeping als christen in het sacrament van het huwelijk en voor het doorgeven van het geloof. Gelukkig is er in ons bisdom op veel plaatsen een verlangen om een pastoraal voor huwelijk en gezin concreet vorm te geven en zijn er ook initiatieven genomen.”

De opdracht van Brechje Loenen is de pastorale teams – waar wenselijk en mogelijk – te ondersteunen in de bestaande initiatieven en te helpen nieuwe te ontwikkelen. Daarnaast zal zij op diocesaan niveau enige evenementen organiseren.

Brechje Loenen heeft voorheen voor het bisdom Roermond en Den Bosch de gezinspastoraal behartigd en hierin een rijke ervaring opgedaan. Zij komt graag bij parochies langs om kennis te maken en te bespreken op welke wijze zij u van dienst kan zijn. Pastorale teams die contact met haar op willen nemen, kunnen dit doen per e-mail E bloenen@bisdombreda.nl.

“Van harte hoop ik dat de inspanningen die we in onze parochies en ons bisdom hebben genomen en gaan nemen ten dienste van degenen die leven in het verband van huwelijk en gezin vrucht mogen dragen,” aldus de bisschop in zijn brief.

 

Andere berichten