Nieuw bisschopswapen bisschop Van den Hende

30 juni 2011

In verband met zijn benoeming tot vijfde bisschop van Rotterdam is voor bisschop Van den Hende een nieuw bisschopswapen ontworpen.

Rotterdam
Het bisschopswapen toont in de linkerbovenhoek het rooster van de heilige Laurentius. De heilige Laurentius is patroonheilige van de stad Rotterdam en van het Bisdom Rotterdam. Het wapen van het Bisdom Rotterdam toont dit rooster in ditzelfde kwartier. Ook de groene verticale en horizontale banen in het bisschopswapen zijn ontleend aan het wapen van het Bisdom Rotterdam.

Breda
In het vlak rechtsonder is de witte lelie afgebeeld tegen een rode achtergrond. Dit vlak verwijst naar het bisdom van Breda, waar bisschop van den Hende in 2006 werd benoemd als bisschop-coadjutor. De witte lelie is symbool voor Maria. Maria is patrones van het bisdom van Breda en Maria Tenhemelopneming (15 augustus) het patroonsfeest. Bisschop Van den Hende was van 31 oktober 2007 tot 10 mei 2011 bisschop van Breda. Hij bestuurt sindsdien het bisdom als apostolisch administrator tot een opvolger wordt benoemd.

Christus
In het midden toont het bisschopswapen het Lam Gods. Bisschop Johannes van den Hende is genoemd naar de heilige Johannes de Doper. Johannes de Doper getuigt aan het begin van Jezus’ openbare leven over Hem “Zie het Lam Gods”. Zo wijst Johannes de Doper op Christus (Joh. 1, 29).

‘Sine timore serviamus Illi’
De wapenspreuk van de bisschop is ‘Sine timore serviamus Illi’ (dat wij Hem dienen zonder vrees). Deze wapenspreuk is ontleend aan de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper (Luc. 1, 74). Degene die wij tot op de dag van vandaag zonder vrees mogen dienen is Jezus Christus.

Het nieuwe bisschopswapen van bisschop Van den Hende:

Het wapen van bisschop Van den Hende in Breda:

 

 

Andere berichten